Toelatingsvoorwaarden Bachelor Theologie

Om te worden toegelaten tot de bachelor Theologie dien je in bezit te zijn van een van de volgende diploma’s of getuigschriften:

 • Een VWO-diploma
 • Een diploma of getuigschrift dat door de universiteit met het onder 1 genoemde diploma is gelijkgesteld. Dit betreft onder andere een getuigschrift dat aantoont dat de student een propedeuse van een HBO- of WO-opleiding heeft afgerond.
 • Zij die niet aan het bovengenoemde voldoen en 21 jaar of ouder zijn, kunnen gebruik maken van de colloquium doctum regeling. Zie voor meer informatie de regeling Colloquium doctum hieronder.

Inschrijven voor de bachelor theologie verloopt via studielink.

Aanstaande studenten uit het voortgezet onderwijs dienen zich aan te melden voor toelating. Indien een student zich na 1 mei aanmeldt voor de opleiding, kan de universiteit deze student alsnog toelaten. Neem voor informatie contact met onze studieadviseur op. Na de inschrijving via studielink wordt de aspirant-student uitgenodigd voor een intakegesprek.

Toelatingsvoorwaarden Master Theologie Predikant

Om te worden toegelaten tot de Master Theologie Predikant dient de student in bezit te zijn van een van de volgende diploma’s of getuigschriften:

 • een bachelordiploma Theologie van de Theologische Universiteit Kampen met daarin de minor predikant
 • een bachelordiploma Theologie van een andere universiteit; in dat geval wordt door de toelatingcommissie een pakketvergelijking en een schakelpakket vastgesteld.

De aspirant-student moet een toelatingsprocedure met goed gevolg doorlopen om toegelaten te worden tot de Master Theologie Predikant

Toelatingsvoorwaarden Master Algemeen

Inschrijving voor de Master Theologie Algemeen is eenmaal per jaar (per 1 september) mogelijk op de volgende gronden:

 • een Bachelordiploma Theologie, behaald aan de TU te Kampen of;
 • een WO-Bachelordiploma Theologie en/of Religiewetenschappen of;
 • een WO-Bachelor in een wetenschapsgebied dat voldoende verwantschap heeft met Theologie, aangevuld met een pre-master of;
 • een HBO-Bachelordiploma in de sector theologie (godsdienst pastoraal werk, kerkelijk werk of godsdienstleraar), aangevuld met een pre-master.

Een verzoek tot toelating of een verzoek tot het vaststellen van een pre-masterprogramma wordt beoordeeld door de toelatingscommissie.

Let op:

Vanwege het Coronajaar mag je ook in 2021/2022 in de master instromen als je nog een klein deel van je bachelor of premaster open hebt staan. Met een achterstand van maximaal 7,5 EC kan je toch instromen in de master van je keuze. Het is dan wel belangrijk dat je je bachelor of je premaster uiterlijk 1 september 2022 helemaal afrond. De talen Grieks en Hebreeuws zijn uitgesloten van deze regeling. De talen moeten helemaal afgerond zijn om te voldoen aan de ingangseisen van de betreffende modules uit de master. Denk je gebruik te maken van deze zachte knip, neem dan even contact op met Elizabeth, onze studieadviseur.

Inschrijven voor de masterprogramma’s  verloopt via studielink.

Bij inschrijving hebben we de volgende documenten van je nodig: (aanleveren via toelatingscommissie@tukampen.nl)

 • Een motivatiebrief van ongeveer 1 A4
 • Een recent CV met afgeronde studies, werk en stage-ervaringen (alleen voor Premaster en Kerkelijke Route en cursus Preekbekwaamheid.)
 • Kopieën van relevante diploma’s en cijferlijsten
 • Kopie van identiteitsbewijs
 • Officiële pasfoto

Meer weten? Mail of bel

E. Blokland

eblokland@tukampen.nl