Zegen en glorie: Abraham Kuyper over de "gelukzalige aanschouwing"

Herman Bavinck Lecture 2017 - Hans Boersma

Hans Boersma, hoogleraar aan Regent College, Vancouver, geeft op 29 mei een lezing over “Zegen en glorie: Abraham Kuyper over de “gelukzalige aanschouwing””. Deze lezing is de derde editie van de Herman Bavinck Lecture lezingenserie.

Deze lezingenserie is ingesteld om een podium te bieden aan wetenschappers die Bavincks liefde voor de gereformeerde traditie delen, zich aangesproken voelen tot zijn visie op genade als een transformerende kracht in zowel het persoonlijke leven als in de samenleving en cultuur, en in hun wetenschappelijke bezinning zijn diepe en katholieke visie op het christelijk geloof weerspiegelen.

De sprekers wordt gevraagd in hun lezing belangrijke vragen te beantwoorden met betrekking tot de bijdrage van de gereformeerde theologie aan kerk en samenleving in een postmoderne wereld. Vorig jaar werd de lezing verzorgd door James K. Smith, het jaar daarvoor door Richard Mouw.

Het Neocalvinisme staat bekend om zijn vrijmoedige aanvaarding van de goedheid van de geschapen orde en de overtuiging dat niets in de schepping buiten de soevereine heerschappij van Jezus Christus valt. In deze lezing laat Hans Boersma een andere Kuyper zien — een Kuyper met een diepe mystieke belangstelling. Deze Kuyper volgde in het voetspoor van de grote traditie van de kerk door de “gelukzalige aanschouwing”, het eeuwige zien van God in zijn hemelse glorie, op te vatten als de ultieme bestemming van de christelijk pelgrimage. We kijken naar Kuypers theologie van de gelukzalige aanschouwing, en in het bijzonder naar het onderscheid dat hij maakt tussen zegen en glorie. De belangrijkste conclusie: onze uiteindelijke toekomst ligt nergens anders dan in God zelf.

Hans Boersma studeerde theologie in Canada en promoveerde in 1993 aan de Universiteit van Utrecht op een proefschrift over de rechtvaardigingsleer van de zeventiende-eeuwse prediker Richard Baxter. Sinds 2005 werkt hij aan Regent College, Vancouver, als hoogleraar systematische theologie en theologiegeschiedenis op de J.I. Packer leerstoel.

Maandag 29 mei 2017, 19.30u, Aula Theologische Universiteit.TU Kampen meer nieuws