Nieuw: Religie en samenleving als tweede route in Bachelor

Religie en samenleving

Vanaf het nieuwe collegejaar krijgen Bachelorstudenten in hun tweede en derde jaar de mogelijkheid om uit modules te kiezen die gericht zijn op religie en samenleving. Het gaat om de modules:

zingeving en filosofie

digitale samenleving

politiek en recht

ondernemerschap en organisatiekunde

Met deze nieuwe mogelijkheid faciliteert de TU Kampen niet alleen studenten die na de bachelor willen instromen in de Master Algemeen maar ook studenten die na een bachelor theologie voor een niet-theologische master kiezen. De modules bestaan uit 10 EC. opzet: inleiding en basisinformatie over de discipline (4 EC), methodolische en academische vaardigheden (1 EC), dialoog theologie plus andere betrokken discipline (2 EC)  en de module mondt uit in een project van 3 EC waar de student een op een praktijk gerichte activiteit uitvoert, zowel als werkstuk (analyse, advies, beleidsstuk, bijdrage in een publiek debat etc), als door een handeling (deelname aan debat, ingezonden, interview). Dit project heeft betrekking op een actueel en urgent thema of maatschappelijk fenomeen.

Module 1: Zingeving en filosofie

Inhoud: Basale kennis over de disciplines filosofie, historische wetenschappen, sociale wetenschappen, en theologie in hun onderlinge betrokkenheid. Daaraan verbonden zijn thema’s als verval van het liberalisme en einde van het antropoceen, crisisbewustzijn, generatiekloof (“ok, boomer”), post-truth atmosfeer, cultuurchristendom). Waar mogelijk wordt een verbinding gelegd met volgende modules in track 2 (media, politiek, gemeenschapsvorming, economie).

Module 2: Digitale samenleving

Inhoud: De IT revolutie – Gegevens en (menselijke) communicatie  – Invloed van digitalisering op het werk – Invloed van digitalisering op relaties en gemeenschappen – invloed van digitalisering op de samenleving

Module 3: Politiek en recht

kennismaking wetenschapsgebieden politieke filosofie, politicologie, publiek recht, politieke theologie en kerkelijk recht in hun onderlinge betrokkenheid – selectie urgente hedendaagse thema’s (crisis democratie, Populisme, Omgang met minderheden, Politiek en publieke moraal, Conflict van grondrechten, Veiligheid en vrijheid, Natiestaat in een glocale wereld, Straffen tussen tolerantie en ressentiment, Kerk en staat/ vrijheid van richting)

Module 4: Ondernemerschap en organisatiekunde

Praktijkingang (bijvoorbeeld ‘theoloog-ondernemer’, ‘leider van organisatie’)

Kennismaking wetenschapsgebieden: organisatiekunde, management en leiderschap, economie, beroepsethiek en theologie in hun onderlinge betrokkenheid. D- selectie actuele hedendaagse thema’s (meer spiritueel getinte heroriëntatie rond categorieën als management, leiderschap en professionaliteit, herleving van het concept ‘roeping’, de uitdaging voor organisatievorming in een globale netwerk-samenleving, bezinning op de morele en ecologische dimensies van de economie, aandacht voor bedrijfsculturen).

 

Alle nieuws items in één overzicht?