Met Wolterstorff in gesprek over shalom voor de hele maatschappij

6 t/m 9 juni: Vier studiemiddagen met filosoof Nicholas Wolterstorff

Stichting voor Christelijke Filosofie en AKZ+ Weetwatjegelooft.nl organiseren begin juni vier studiemiddagen met filosoof Nicholas Wolterstorff om ons te inspireren tot het begrijpen, doordenken en toepassen van zijn gedachtegoed op het gebied van filosofie, politiek, onderwijs en geloof.

Binnenkort verschijnt in de boekenreeks van Stichting voor Christelijke Filosofie de bundel Denken om shalom. Hierin staat de actualiteit van Wolterstorffs praktische filosofie centraal. Ter gelegenheid hiervan komt de 85-jarige filosoof begin juni naar Nederland. “Het is heel bijzonder dat Wolterstorff hierbij zelf aanwezig is en we met hem in gesprek kunnen gaan over zijn visie op shalom”, vertelt Sander Luitwieler, directeur van Stichting voor Christelijke Filosofie.

Uitdagend

De Amerikaanse filosoof Nicholas Wolterstorff (1932) is één van de meest bekende en toonaangevende christenfilosofen van dit moment. William den Boer, projectleider van AKZ+ Weetwatjegelooft.nl: “In Nederland maakten we in de jaren negentig al kennis met zijn publicaties op het gebied van wetenschap en geloof. Zijn recentere zoektocht naar een christelijke visie op thema’s als rechtvaardigheid, onderwijs en liturgie is in Nederland veel minder bekend. Dat is jammer, want zijn denken op die praktische terreinen blijkt minstens zo betekenisvol en intellectueel uitdagend te zijn als zijn meer theoretische werk.”

Wolterstorff is te gast op vier verschillende locaties in Nederland.

Overzicht van data, locaties en onderwerpen


6 juni 2017 – Amsterdam

VU Amsterdam

Shalom voor Nederland

Wolterstorffs betekenis voor christelijke filosofie

7 juni 2017 – Den Haag

Eerste Kamer der Staten-Generaal, Den Haag

Rechtvaardigheid en vrede

Wolterstorffs betekenis voor christelijke politiek

8 juni 2017 – Ede

Christelijke Hogeschool Ede

Shalom in het onderwijs

Wolterstorffs betekenis voor christelijk onderwijs 

9 juni 2017 – Kampen

Theologische Universiteit Kampen

Vrede zij u

Wolterstorffs betekenis voor christelijk geloof

     
In 2016 werkten AKZ+ Weetwatjegelooft.nl en Stichting voor Christelijke Filosofie al samen aan een studiemiddag waarin het werk van de filosoof Alvin Plantinga centraal stond.


Voor meer informatie:

www.christelijkefilosofie.nl/shalom
www.weetwatjegelooft.nl/shalomTU Kampen meer nieuws