Hans de Kimpe nam afscheid als penningmeester van Stichting Afbouw

Onlangs nam Hans de Kimpe afscheid als penningmeester van Stichting Afbouw. Ruim 27 jaar lang beheerde hij de financiën van de stichting, die als doel heeft de uitgave van dissertaties van promovendi aan de TU Kampen te financieren. Hans beheerde de gelden en organiseerde de beleggingen. Daarnaast verzorgde hij de contracten met promovendi die een aanvraag indienden bij de stichting. Hiermee maakte hij een begin met het formaliseren daarvan.

Hans begon zijn werk voor de stichting op 9 oktober 1991, als eerste niet-theoloog in het bestuur. In zijn tijd als penningmeester heeft hij veel zien veranderen. Het contact met hoogleraren die het bestuur van de Stichting vormden, bijvoorbeeld, ging vroeger formeel en voorzichtig, vertelt hij - nu is de sfeer veel informeler. Ook loopt het contact steeds meer via internet en ook meer met het buitenland: Engels speelt een steeds grotere rol. Ook ander onderzoekswerk dan dissertaties wordt nu meer dan vroeger gesubsidieerd. De stichting is voor haar werk helemaal afhankelijk van giften en nalatenschappen.   Hans laat Stichting Afbouw met een gerust hart achter: zijn opvolger liep al een jaartje mee, en heeft nu het werk helemaal overgenomen.
TU Kampen meer nieuws