Gert Noort benoemd tot bijzonder hoogleraar Protestantse en Evangelicale missie aan de TU Kampen

Zaterdag 15 december 2018

KAMPEN – De Nederlandse Zendingsraad vestigt met ingang van 1 januari 2019 een bijzondere leerstoel aan de Theologische Universiteit Kampen. Het College van Bestuur heeft dr. Gert Noort benoemd tot bijzonder hoogleraar op deze leerstoel met de naam David Bosch Chair for the Comparative Study of Mainline Protestant and Evangelical Mission.   De bijzondere leerstoel beoogt met onderzoek en onderwijs een bijdrage te leveren aan de bestudering van verschillen en overeenkomsten tussen missionaire organisaties van protestantse en evangelicale signatuur, vanuit hun theologische uitgangspunten en in hun missionaire praktijken. In het bijzonder zal aandacht uitgaan naar factoren die missionaire samenwerking bevorderen dan wel hinderen. In interactie met missionaire praktijkvelden wordt onderzocht welke wederzijdse betekenis protestantse en evangelicale missionaire organisaties kunnen hebben.     De leeropdracht van de bijzondere leerstoel past bij de missie van de Nederlandse Zendingsraad. In 1929 opgericht door protestantse kerken en zendingsorganisaties, streeft de Zendingsraad naar samenwerking in missionair werk, bestudeert trends in zending en evangelisatie, adviseert missionaire organisaties en verzorgt missiologisch onderwijs. De bevordering van samenwerking is gebaat bij onderzoek naar de verhouding tussen protestantse en evangelicale missie op het gebied van theologie en missionaire praktijken.   Dr. Noort – werkzaam als directeur van de Nederlandse Zendingsraad – ziet er naar uit met zijn leerstoel bouwstenen te leveren om de missionaire praktijken van oecumenische en evangelicale zending te doordenken en een gezamenlijk getuigenis te versterken. ‘De missionaire stromingen zijn de laatste tien jaar opmerkelijk snel naar elkaar toegegroeid’, constateert hij, ‘maar tegelijkertijd valt er nog een wereld te winnen in het verstaan van elkaar. De leerstoel hoopt daaraan bij te dragen.’   De leerstoel draagt vanuit een mondiaal onderzoeksperspectief bij aan het Centre for Church and Mission in the West, dat onder leiding van prof. dr. Stefan Paas is gevestigd aan de TU Kampen. Prof. dr. Paas – onlangs uitgeroepen tot Theoloog des Vaderlands – beschouwt de vestiging van de leerstoel aan de TU Kampen als een prachtige kans om de missiologie te versterken. 'Gert Noort is een bekwame onderzoeker met een groot netwerk. Ik zie ernaar uit om met hem samen te werken in ons onderzoeksprogramma Salvation in the 21st Century'.   De bijzonder hoogleraar wordt voor twee dagen per week verbonden aan de TU Kampen en zal daarnaast werkzaam blijven als directeur van de Nederlandse Zendingsraad. De inauguratie zal rond de zomer van 2019 plaatsvinden.
TU Kampen meer nieuws