‘Seksualiteit in de laatste dagen’

Diesrede prof. dr. Ad de Bruijne

KAMPEN – Het College van Bestuur van de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland nodigt belangstellenden uit voor de openbare bijeenkomst ter gelegenheid van de viering van haar 161e dies natalis. Hierin zal prof. dr. Ad de Bruijne, hoogleraar ethiek en spiritualiteit, een rede uitspreken, getiteld ‘Seksualiteit in de laatste dagen. Verschuivende betekenissen en nieuwe ethische mogelijkheden?’

Kijk hier de gehele bijeenkomst terug. Leest u de dieslezing van professor De Bruijne liever na, dan kunt u de lezing hier downloaden.

In zijn rede gaat De Bruijne in op de vraag hoeveel rek er zit in de christelijke seksuele ethiek. Sinds de seksuele revolutie in de tweede helft van de vorige eeuw is de traditionele seksuele moraal in de Westerse samenleving vervangen. Seksuele gemeenschap is niet langer beperkt tot het huwelijk van man en vrouw. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het recente pleidooi voor polyamorie, een vaste liefdesrelatie waarin meer dan twee mensen tegelijk samenleven.

Maar ook binnen de kerken groeit een nieuwe seksuele moraal. Er is sprake van toenemende aanvaarding van ongehuwd samenwonen en van homoseksuele relaties, seksuele relaties van christelijke jongeren met anderen dan hun uiteindelijke huwelijkspartner, latrelaties en gebruik van porno door veel christelijke mannen. De christelijke seksuele ethiek lijkt machteloos te staan tegenover deze ontwikkelingen. De praktijk gaat haar eigen gang. Dus herhaalt de christelijke ethiek af en toe hoe het eigenlijk zou moeten, en legt zich vervolgens op pastorale gronden neer bij de weerbarstige praktijk.

In zijn rede bespreekt De Bruijne recente studies uit evangelicale kring die stellen dat seksualiteit in het licht van het komende Koninkrijk van betekenis verandert. Is dat zo? En geeft dat meer mogelijkheden aan de christelijke seksuele ethiek? De hoogleraar staat stil bij de manier waarop de eschatologie belangrijk is voor de ethiek en wat dit betekent voor de kijk op seksualiteit. Hoe hebben christenen in de laatste dagen – de Adventstijd – op dit terrein te leven?

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 7 december in de aula van de Theologische Universiteit, Broederweg 15, Kampen, en begint om 15.00 uur. In de bijeenkomst zal rector prof. dr. Roel Kuiper in de Fata Academica tevens terugblikken op het voorbije jaar. Na afloop is er een receptie.TU Kampen meer nieuws