Nieuwe Testament

Uniek in Nederland: Eenjarige mastervariant Nieuwe Testament

Je hebt je altijd al willen verdiepen in het Nieuwe Testament? Je bent predikant of voorganger en wil je theologische kennis uitbouwen? Kom naar Kampen voor een uitdagende masteropleiding (60 ECTS) met als afstudeerrichting Nieuwe Testament! Op wetenschappelijk niveau én met hart voor de Bijbel. Ook mogelijk in deeltijd (2 jaar).

Thema: Het apostolische evangelie in klank en weerklank. Met o.a.:

  • Actuele ontwikkelingen in de nieuwtestamentische wetenschap
  • Achtergronden van het vroege christendom
  • Bijbelse theologie in theorie en praktijk
  • Hermeneutiek en heilsgeschiedenis
  • Module ‘De apostolische kerk’ met exegesewerkstuk in kleine groepjes
  • Begeleide masterscriptie over een onderwerp naar keuze dat onder het thema valt

Toelating met een bacheloropleiding theologie, inclusief nieuwtestamentisch Grieks. Voor geïnteresseerden met theologie op HBO-niveau is een premaster mogelijk.

Meer weten? Mail of bel

E. Blokland

eblokland@tukampen.nl