•  (15 EC) – Periode B     Christelijke denkers over samenleving en ethiek 

In deze minor (15 ec) bezinnen we ons vanuit theologische, filosofische en historische kaders op het gedachtengoed van invloedrijke Christelijke denkers op de terreinen van samenleving en/of (sociale) ethiek. Daarbij ligt een accent op de traditie van het neocalvinisme en de interactie tussen deze traditie en alternatieve posities. Het themaveld wordt betreden vanuit drie invalshoeken: a. een inleiding op en een gezamenlijke en persoonlijke lezing van primaire auteurs en hun visie op de samenleving, b. een selectie van urgente en/of belangrijke (sociaal-) ethische thema’s waarbij telkens het concept van minstens één vooraanstaand ethicus betrokken wordt, c. een historische inleiding op en inkadering van a. en b.

Deze minor staat in relatie tot de onderzoeksgroep NRI (Neocalvinism Research Institute). Waar mogelijk wordt In concretisering en verbinding gelegd met daarbinnen lopend onderzoek.

Met deze minor, aangevuld met de premaster aanvullingsminor en in sommige gevallen een bachelorproef, kan je doorstromen naar de Master Identiteit, Ethiek en Samenleving, Church Mission in the West of Spiritualiteit.

Ingangseisen

De minoren van de TU zijn toegankelijk voor alle studenten van alle andere universiteiten en hogescholen die hun eerste jaar (propedeuse) hebben afgerond.

Inschrijven

Wil je je aanmelden voor een minor, of meer weten? Neem contact op met de studieadviseur: studieadvies@tukampen.nl. Inschrijven voor een minor kan tot 1 mei. Na deze datum wordt gekeken hoeveel aanmeldingen er voor elke minor zijn. Een minor gaat door bij minimaal 4 studenten. De premaster als minor gaat altijd door.