Vanaf 2021 – 2022 biedt de TU Kampen de volgende de minoren (minor = samenhangend pakket van 15 EC):