h

Dekker , J. (Jaap)

Functie:
Hoogleraar Bijbelonderzoek en christelijke identiteit (Henk de Jong-leerstoel)
Email:
jdekker@tukampen.nl

Publicaties

Publications in English (for downloads, see https://tukampen.academia.edu/JaapDekker)

2018: ‘Stilling or Stirring Up the Sea? The Translation of Isaiah 51:15’, in: Koert van Bekkum, Gert Kwakkel et al. (eds), Biblical Hebrew in Context: Essays in Semitics and Old Testament Texts in Honour of Professor Jan P. Lettinga, Oudtestamentische Studiën 75 (Leiden: Brill, 2018), 100-113.

2018: ‘“Tho Whom Will You Liken Me and Make Me Equal?’: The Isaianic Message of the Uniqueness of YHWH in the Context of Religious Pluralism’, in: J. Dekker & G. Kwakkel (eds.), Reading and Listening: Meeting One God in Many Texts, Festschrift for Eric Peels on the occasion of his 25th jubilee as Professor of Old Testament Studies, ACEBT 16 (Bergambacht: 2vm, 2018), 101-109.

2018: J. Dekker & G. Kwakkel (eds), Reading and Listening: Meeting One God in Many Texts, Festschrift for Eric Peels on the occasion of his 25th jubilee as Professor of Old Testament Studies, ACEBT 16 (Bergambacht: 2vm, 2018).

2017: ‘Sacra Scriptura Sui Ipsius Interpres: Reinterpretation in the Book of Isaiah’, in: Hans Burger, Arnold Huijgen et al. (eds), Sola Scriptura: Biblical and Theological Perspectives on Scripture, Authority and Hermeneutics, Studies in Reformed Theology 32 (Leiden: Brill, 2017), 195-215.

2017: ‘The High and Lofty One Dwelling in the Heights and with his Servants: Intertextual Connections of Theological Significance between Isaiah 6, 53 and 57’, Journal for the Study of the Old Testament 41/4 (2017), 475-491.

2017: ‘The Concept of Torah in the Book of Isaiah’, in: Klaas Spronk, Hans Barstad (eds.), Torah and Tradition: Papers Read at the Joint Meeting of the Society for Old Testament Studies and the Oudtestamentische Werkgezelschap, the University of Edinburgh 20th July – 23rd July 2015, Oudtestamentische Studiën 70 (Leiden: Brill, 2017), 118-134.

2017: ‘God and the Dragons in the Book of Isaiah’, in: Koert van Bekkum, Jaap Dekker, Henk van de Kamp and Eric Peels (eds.), Playing with Leviathan: Interpretation and Reception of Monsters from the Biblical World, Themes in Biblical Narrative 21 (Leiden: Brill 2017), 21-39.

2017: K. van Bekkum, J. Dekker, H.R. van der Kamp & H.G.L. Peels (eds.), Playing with Leviathan: Interpretation and Reception of Monsters from the Biblical World, Themes in Biblical Narrative 21 (Leiden: Brill 2017).

2016: ‘A Christian reading of the Book of Isaiah’, Lux Mundi35/1 (2016), 7-8.

2012: ‘Isaiah: Prophet in the Service of the Holy One of Israel.’ In: H.G.L. Peels & S.D. Snyman (eds.), The Lion Has Roared: Theological Themes in the Prophetic Literature of the Old Testament (Eugene: Wipf and Stock, 2012), 40-64.

2012: ‘The Servant and the Servants in the Book of Isaiah’, Sárospataki Füzetek 16/3-4 (2012), 33-45.

2009: ‘Bind up the Testimony: Isaiah 8:16 and the Making of the Hebrew Bible’. In: Raymond de Hoop, Marjo Korpel and Stanley Porter (eds.), The Impact of Unit Delimitation on Exegesis, Perikope 7 (Leiden: Brill, 2009), 63-88.

2007: Zion’s Rock-Solid Foundations. An Exegetical Study of the Zion Text in Isaiah 28:16, Oudtestamentische Studiën 54 (Leiden: Brill, 2007).

Publications in Dutch

2018: ‘Resultaten uit het verleden bieden garantie voor de toekomst. God en de zeemonsters in het boek Jesaja’, in: Koert van Bekkum, Jaap Dekker et al. (eds), Spelen met Leviatan. Monsters in Bijbel, theologie, religie en kunst, Apeldoornse Studies 71 / TU-Bezinningsreeks 19 (Amsterdam: Buiten en Schipperheijn, 2018), 45-66.

2018: Koert van Bekkum, Jaap Dekker et al. (eds), Spelen met Leviatan. Monsters in Bijbel, theologie, religie en kunst, Apeldoornse Studies 71 / TU-Bezinningsreeks 19 (Amsterdam: Buiten en Schipperheijn, 2018).

2018: ‘Streef naar Schriftgeleerde profetie’, Onderweg 4/1 (2018), 30-31.

2017: ‘Tora in het boek Jesaja. Kanttekeningen bij de vertaling van Jesaja 51:4b en 7′, Met Andere Woorden 37/2 (2017), 42-49.

2017: ‘Zou de rechter van heel de aarde geen recht doen? Het uitroeiingsbevel als struikeltekst’, Onderweg 3/5 (2017), 30-31.

2016: ‘Jesaja en de doxa van Jezus. Kanttekeningen bij de vertaling van Joh. 12:41 in de Bijbel in Gewone Taal’, Met Andere Woorden 35/1 (2016), 2-7.

2016: ‘De monsters van onze angst’, Onderweg 2/19 (2016), 28-29.

2016: ‘Grenzen doorbroken’, in: Werkgroep Gereformeerd Appèl (ed.), Om Christus’ wil. Kerkelijke eenheid in overdenkingen en gebeden, jubileumbundel ter gelegenheid van 25 jaar Gereformeerd Appèl (s.l.: Gereformeerd Appèl, 2016), 202-205.

2015: ‘“Ik zal de HEER niet meer zien…” (Jesaja 38:11) Sterven en stervensangst in het Oude Testament’, in: H.J. Selderhuis (ed.), Geen ontkomen aan: Sterven in Bijbels perspectief, Apeldoornse Studies 65 (Apeldoorn: Theologische Universiteit Apeldoorn, 2015), 7-31.

2015: ‘Licht voor de volken. Lucas’ gebruik van Jesaja 49,6 in Handelingen 13,47′, in: G.C. den Hertog, M.C. Mulder & Th. van Spanje (eds.), Acta, afscheidsbundel Teus Hofman(Heerenveen: Groen, 2015), 55-66.

2015: ‘Jesaja doelde op Jezus…’ Een christelijke kijk op God in het boek Jesaja (inaugurele rede), Apeldoornse Studies 64 (Apeldoorn: Theologische Universiteit Apeldoorn, 2015).

2015: ‘Een christelijke lezing van het boek Jesaja’, TUA INzicht19/2 (2015), 24-25.

2014: ‘Is de God van het Oude Testament gevaarlijk? Bijbels-theologische overwegingen naar aanleiding van Ex. 4,24-26’, Theologia Reformata 57/4 (2014), 331-340.

2013: ‘Eenheid en auteurschap van Jesaja’. In: Koert van Bekkum, Rob van Houwelingen en Eric Peels (red.), Nieuwe en oude schatten. Schatgraven in de Schrift, TUBezinningsreeks 12 (Barneveld: Vuurbaak, 2013), 129-146.

2013 Profetieën van Jesaja over de knecht van de Heer, Luisteroefeningen (Zoetermeer: Boekencentrum, 2013).

2013: ‘De Dode Zeerollen: een inkijkje in Jezus’ leefwereld’, Opbouw 57/22 (2013), 20-22.

2013: ‘Het Christusraam: zicht op voleinding. Eeuwigheidsbesef in de Lasonderkerk (2)’, Opbouw 57/15 (2013), 20-24.

2013: ‘Het Mozesraam: zicht op vervulling. Eeuwigheidsbesef in de Lasonderkerk (1)’, Opbouw 57/14 (2013), 20-24.

2012: ‘Leerlingen en knechten van de HEER. Een belangrijk scharnierpunt in het boek Jesaja’, Met Andere Woorden 31/4 (2012), 43-46.

2012: ‘Het verhaal van de knecht in het boek Jesaja’, Soteria29/4 (2012), 7-19.

2011: ‘Waarom zou ik de profeten lezen? (3) Op weg naar een nieuwe wereld’, Opbouw 55/24 (2011), 28-29.

2011: ‘Waarom zou ik de profeten lezen? (2) God als brullende leeuw’, Opbouw 55/23 (2011), 20-21.

2011: ‘Waarom zou ik de profeten lezen? (1) Dichtbij Jezus komen’, Opbouw 55/22 (2011), 22-23.

2011: ‘De kern van Israëls geloof. De oudtestamentische boodschap van verlossing, schepping en zegen’, Opbouw55/23 (2011), 15-17.

2011: ‘Jesaja en Paulus in Afrika. Samen met alle heiligen’, De Reformatie 86/16 (2011), 360-361.

2011: ‘Jesaja en Paulus in Afrika. Nederlandse theologen doceren aan de FATEB’, Opbouw 55/7 (2011), 21-22.

2010: ‘De grondvesting van de aarde. Schepping en geschiedenis in het boek Jesaja’. In: Het stralend teken. 60 jaar exegetische vergezichten van dr. D. Holwerda (Franeker: Van Wijnen, 2010), 28-45.

2010: ‘De zegen van Abraham. Schriftstudie naar Gen. 12:2-3’, Vrede over Israël (uitgave van CGK Deputaten ‘Kerk en Israël’) 54/3 (2010), 3-6.

2010: ‘Schepping op het ritme van de week. Overwegingen bij het eerste hoofdstuk van de Bijbel (3), Opbouw 54/3 (2010), 14-16.

2010: ‘Niet als chaos schiep Hij de aarde. Overwegingen bij het eerste hoofdstuk van de Bijbel (2)’, Opbouw 54/2 (2010), 16-17.

2010: ‘Openingswoorden vol spanning. Overwegingen bij het eerste hoofdstuk van de Bijbel (1)’, Opbouw 54/1 (2010), 18-20.

2009: ‘De leesbril van Henk de Jong. Overwegingen bij het zandlopermodel’. In: J. Bouma e.a. (red.), Verrassend vertrouwd. Een halve eeuw verkondiging en theologie van Henk de Jong (Franeker: Van Wijnen, 2009), 102-116.

2009: ‘Het enig noodzakelijke. Overwegingen bij een irriterend Bijbelverhaal’, Opbouw 53/11 (2009), 22-23.

2008: ‘Hij zal een man van rust zijn…’ Over de theologie en boodschap van het boek Kronieken’ (n.a.v. 1 Kron. 17), Soteria 25/1 (2008), 51-61.

2008: ‘Kerk als parochie. Vreemdelingschap in een missionaire context’, Opbouw 52/10 (2008), 14-16.

2008: ‘Maltese vriendelijkheid. Spiegel voor westerse christenen’, Opbouw 52/8 (2008), 6-7.

2007: Jesaja. Het vijfde evangelie, Luisteroefeningen (Zoetermeer: Boekencentrum, 2008).

2007: ‘Herschreven heilsgeschiedenis. Geschiedschrijving en toekomstverwachting in Ezechiël 20’, Theologia Reformata50 (2007), 267-284.

2007: ‘Het Oude Testament in beweging (2). Jesaja spreekt nog altijd voort’ (n.a.v. C. Houtman, De Schrift wordt geschreven. Op zoek naar een christelijke hermeneutiek van het Oude Testament, Zoetermeer: Boekencentrum, 2006), Opbouw 51/12 (2007), 12-14.

2007: ‘Het Oude Testament in beweging (1). Hoe Jesaja een geschrift werd’ (n.a.v. C. Houtman, De Schrift wordt geschreven. Op zoek naar een christelijke hermeneutiek van het Oude Testament, Zoetermeer: Boekencentrum, 2006), Opbouw 51/10 (2007), 3-5.

2006: ‘Vrees voor naamschade bij de volken. Kanttekeningen bij Ezechiël 20 in de NBV’, Met Andere Woorden 25/4 (2006), 13-21.

2005: ‘Een rem op onze killing power’, Opbouw 49/23 (2005), 5-6.

2005: ‘Samen zullen zij de HEER dienen’, (n.a.v. Jes. 19,23-25), Opbouw 49/18 (2005), 56.

2004: De rotsvaste fundering van Sion. Een exegetisch onderzoek naar het Sionswoord van Jesaja 28,16(Zoetermeer: Boekencentrum: 2004).

2003: ‘Profetische geschiedschrijving (n.a.v. 1 Kron. 28)’, Theologia Reformata 46/4 (2003), 299-303.

2003: ‘Meer dan Jona (8): Goede Vrijdag en Pasen’, Opbouw47/9 (2003), 3-4.

2003: ‘Meer dan Jona (7): Jona’s onbekeerlijkheid’, Opbouw47/8 (2003), 3-4.

2003: ‘Meer dan Jona (6): De mannen van Nineve geloofden God’, Opbouw 47/7 (2003), 34.

2003: ‘Meer dan Jona (5): Vrede voor de stad?’, Opbouw 47/6 (2003), 3-4.

2003: ‘Meer dan Jona (4): Jona’s onvruchtbare vroomheid’, Opbouw 47/5 (2003), 3-4.

2003: ‘Meer dan Jona (3): Jona’s afdaling in het dodenrijk’, Opbouw 47/4 (2003), 3-4.

2003: ‘Meer dan Jona (2): Jona als tegenpool van Abraham’, Opbouw 47/3 (2003), 3-4.

2003: ‘Meer dan Jona (1)’, Opbouw 47/2 (2003), 27-28.

2001: ‘De zondag (2)’, Opbouw 45/18 (2001), 360-362.

2001: ‘De zondag (1)’, Opbouw 45/17 (2001), 340-342.

1999: ‘Johannes, theoloog van de Geest’, Opbouw 43/20 (1999), 383-386.

1994: J. Bouma, J. Dekker et al., Begeleidend schrijven, 25 jaar Theologische Studie Begeleiding (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1994).

TSB-lezingen (downloads via https://tukampen.academia.edu/JaapDekker)

2005: ‘De Bijbel als boek voor mensen die van lezen houden…?’ (n.a.v. Jan Fokkelman & Wim van Weren (red.), De Bijbel Literair. Opbouw en gedachtengang van de bijbelse geschriften en hun onderliggende relaties, Zoetermeer 2003).

2005: ‘Het gebruik van het Oude Testament in het Nieuwe Testament, toegespitst op het boek Jesaja.’

2004: ‘De Bijbelse Theologie van Peter Stuhlmacher.’

2003: ‘Iets over de theologie van Kronieken. Bijdrage aan de TSB-exegesedag.’

2002: ‘Is Jona ook onder de profeten? De hermeneutiek van het boek Jona.’

2001: ‘Matteüs 24. Een exegetische verhandeling. Bijdrage aan de TSB-exegesedag.’

2001: ‘Recente ontwikkelingen in de theologie van het Oude Testament.’

2000: ‘Hoeveel goden had Israël eigenlijk precies?’ (n.a.v. B. Becking en M. Dijkstra (red.), Eén God alleen …? Over monotheïsme in Oud-Israël en de verering van de godin Asjera, Kampen 1998).

2000: ‘Theologie van Paulus’ (n.a.v. Tom Wright, Paulus van Tarsus. Een kennismaking met zijn theologie, Zoetermeer 1998).

1999: ‘De doorwerking van Jesaja 6 in het Nieuwe Testament. Bijdrage aan de TSB-exegesedag.’

1999: ‘Het roepingsvisioen van de profeet Jesaja. Bijdrage aan de TSB-exegesedag.’

1999 ‘Het evangelie naar Johannes, een omstreden evangelie’ (n.a.v. P.H.R. van Houwelingen, Johannes. Het evangelie van het Woord, Kampen 1997).

Interesses

Functions:

Professor of Biblical Studies and Christian Identity (Henk de Jong-Chair)

Other Functions:

Visiting Professor at Faculté de Théologie Evangélique Shalom, N’Djamena, Republic of Chad

Member of Supervisory Board of the Reformed College Greijdanus, Zwolle, the Netherlands

Minister in the Dutch Reformed Church of Enschede, the Netherlands

Areas of Interest:

My research is on the Theology of the Book of Isaiah. The intended result of my project is a series of peer-reviewed articles on several theological themes that are important from a biblical theological perspective and relevant for understanding the contribution of the Book of Isaiah to the Christian Gospel. These articles are meant to clear the way to a monograph on the biblical theological contours of the Book of Isaiah.

Research Program:

‘Discrimating Love’ (Biblical Exegesis and Systematic Theology)

Project: ‘Biblical Theological Contours of the Book of Isaiah’

CV

2018-heden Bijzonder Hoogleraar Bijbelonderzoek en christelijke identiteit (Henk de Jong-leerstoel) Theologische Universiteit Kampen

2017-heden Raad van Toezicht Greijdanus Zwolle

2016-heden Gastdocent Theologische faculteit N’Djamena, Tsjaad

2014-2018 Bijzonder hoogleraar Bijbelonderzoek en identiteit in Ned. Geref. perspectief (Henk de Jong-leerstoel) Theologische Universiteit Apeldoorn

2013-heden Voorzitter A Rocha Enschede

2013- 2017 Voorzitter Raad van Identiteit Greijdanus Zwolle

2011 Gastdocent Theologische faculteit Bangui, Centraal Afrika

2008-heden Predikant Ned. Geref. Kerk Enschede

2006-2014 Docent bijbelvakken Ned. Geref. Predikantenopleiding

2004 PhD Theologische Universiteit Apeldoorn (cum laude)

1999-2008 Predikant Ned. Geref. Kerk Amstelveen

1998-2005 Studiebegeleider Theologische Studiebegeleiding

1993-1999 Predikant Ned. Geref. Kerk Nijverdal

1991-1992 Assyriologie Rijksuniversiteit Leiden

1985-1993 Theologische Universiteit Apeldoorn

1980-1985 Christelijk Lyceum Nassau Veluwe Harderwijk