Identiteit, Ethiek en Samenleving

Afstudeervariant identiteit, ethiek en samenleving: voor wie toegerust wil worden om als christen verantwoordelijkheid te dragen in onze samenleving.

In onze  samenleving worden christenen steeds nadrukkelijker uitgedaagd hun eigen ‘identiteit’ te laten zien. Dat gebeurt in de politiek en het publieke debat, maar ook in de context van organisaties en maatschappelijke functies.

Deze interdisciplinaire master richt zich op theologen en andere academici, professionals en iedereen die een leidinggevende functie heeft,  mensen die actief zijn in een politieke en maatschappelijke context, beleidsmakers en bezinners op de identiteit van christelijke organisaties.

Dit masterprogramma geeft inzicht in de publieke dimensie van het christen-zijn in de maatschappelijke werkelijkheid. De afgestudeerde is met deze master beter in staat om effectief, herkenbaar, wervend en coöperatief in maatschappelijke praktijken en organisaties te participeren of daar leiding aan te geven.

 In de master komen theologische, wijsgerige, historische en politiek-maatschappelijke disciplines samen. De master kan voorbereiden op verder onderzoek. Aan de TU Kampen studeren mensen uit verschillende kerkelijke richtingen. Iedereen die respect heeft voor de gereformeerde uitgangspunten van de universiteit is welkom.

Toelatingsvoorwaarden Master Algemeen

Inschrijving voor de Master Theologie Algemeen is eenmaal per jaar (per 1 september) mogelijk op de volgende gronden:

  • een Bachelordiploma Theologie, behaald aan de TU te Kampen of;
  • een WO-Bachelordiploma Theologie en/of Religiewetenschappen of;
  • een WO-Bachelor in een wetenschapsgebied dat voldoende verwantschap heeft met Theologie, aangevuld met een pre-master of;
  • een HBO-Bachelordiploma in de sector theologie (godsdienst pastoraal werk, kerkelijk werk of godsdienstleraar), aangevuld met een pre-master.

Een verzoek tot toelating of een verzoek tot het vaststellen van een pre-masterprogramma wordt beoordeeld door de toelatingscommissie.

Inschrijven voor de master verloopt via studielink.

Bij inschrijving hebben we de volgende documenten van je nodig: (aanleveren via toelatingscommissie@tukampen.nl)

  • Een motivatiebrief van ongeveer 1 A4
  • Kopieën van relevante diploma’s en cijferlijsten
  • Kopie van identiteitsbewijs
  • Officiële pasfoto

Het onderwijs in de premaster en de Master Theologie Algemeen wordt gegeven op woensdag en/of donderdag.

Meer weten? Mail of bel

E. Blokland

eblokland@tukampen.nl