Hoe zit het met macht in de kerk?

Vrijdag 14 december 2018


De begeleidingscommissie Uitgave Verzameld Werk A.A. van Ruler, de Stichting Van Ruler en Uitgeverij KokBoekencentrum nodigen u van harte uit voor de presentatiebijeenkomst van deze band in de Hilversumse kerk waar Van Ruler destijds predikant was.

Onze onderzoeker dr. Dirk van Keulen is van de bezorgers van dit boek. Universitair hoofddocent Kerkrecht dr. Leon van den Broeke staat als een van de sprekers op het programma. 


Locatie: Diependaalse Kerk, Diependaalselaan 138, 1214 KE Hilversum
Datum: vrijdag 14 december 2018, 14.00 – 16.30 uur
Middagvoorzitter: prof. dr. Gijsbert van den Brink, vz. Van Ruler Commissie
De toegang is gratis, ieder is welkom.

Na afloop van het programma zal het boek verkrijgbaar zijn voor de intekenprijs van EUR 49,90 (verkoopprijs is EUR 59,90).

Programma

14.00 Opening

14.10 Overhandiging Kerkorde, kerkrecht, ambt, VW deel 5B, door de uitgever aan de bezorgers dr. Piet van den Heuvel en drs. Jan Stelwagen

14.20 Reactie dr. Van den Heuvel en drs. Stelwagen


14.40 Dr. Margriet Gosker, oecumenisch theoloog en predikant – Van Ruler en het ambt

 

15.00 Pauze


15.20 Dr. Leon van den Broeke, universitair hoofddocent aan de ThUK en de VU – Van Ruler en het kerkrecht

15.40 Dr. Bas Plaisier, voormalig scriba van de Protestantse Kerk in Nederland – Van Ruler en het apostolaat

16.00 Gesprek/discussie

16.30 Afsluiting en borrel


Het programma zal muzikaal omlijst worden met orgelbespeling door prof. dr. Fred van Lieburg.