Eredoctoraat Masaaki Suzuki

28 januari 2015

Het College van Bestuur van de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland nodigt belangstellenden uit voor de feestelijke uitreiking van een eredoctoraat aan de Japanse organist, klavecinist en dirigent Masaaki Suzuki op, zo God wil, woensdag 28 januari 2015 om 14.00 uur in de Bovenkerk te Kampen. Aanleiding is het 160-jarig bestaan van de Universiteit.

De bijeenkomst is vrij toegankelijk. Het aantal plaatsen is echter beperkt. Belangstellenden wordt verzocht hun komst uiterlijk 22 januari te melden via het e-mailadres erepromotie@tukampen.nl.