Dies natalis en afscheid dr. P.W. van de Kamp

Donderdag 6 december 2018

Het College van Bestuur van de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland nodigt u uit voor een samenkomst ter gelegenheid van het afscheid vanwege emeritering van

Dr. P.W. van de Kamp

universitair docent Praktische Theologie

Dr. Peter van de Kamp zal tijdens de samenkomst een afscheidscollege geven met als titel:

Duurzaam diaconaat.

Pleidooi voor een spiritueel-diaconale levensstijl

Tijdens deze samenkomst wordt ook de 164e dies natalis van de Theologische Universiteit gevierd. De rector, prof. dr. R. Kuiper, zal in de Fata Academica 2018 terugblikken op het voorbije jaar.

De samenkomst wordt gehouden op donderdag 6 december 2018 om 15.00 uur in de Nieuwe Kerk, Broederweg 34 te Kampen.

Ontvangst vanaf 14.30 uur. Na afloop van de samenkomst is er gelegenheid om tijdens een receptie dr. Van de Kamp en zijn echtgenote de hand te drukken. De receptie wordt gehouden in de Theologische Universiteit, Broederweg 15 te Kampen.

Van harte welkom!