Avondmaal buiten de kerkdienst?

Donderdag 28 maart 2019


Zelf avondmaal vieren is in opkomst, bijvoorbeeld in het gezin of in kringverband. Steeds vaker besluiten gemeenteleden om los van een kerkelijke viering avondmaal te vieren. Christenen verlangen ernaar om in kleinere gemeenschappen, waarin men elkaar ‘echt’ kent, verbondenheid met Christus en elkaar te vieren.

De Theologische Universiteit Kampen en de Protestantse Theologische Universiteit organiseren samen een studiedag over deze thematiek. De hoofdvraag die centraal staat: Welke aspecten spelen een rol bij het nadenken over het vieren van het avondmaal in kleine groepen (niet ‘plenaire kerkdienst’)?

Voor iedereen die in de praktijk van het kerkelijk werk en/of in het persoonlijk geloofsleven te maken heeft met (de bezinning op) het vieren van het avondmaal.

Locatie: PThU Amsterdam
Kosten: € 49 (inclusief lunch en verdere catering)
Datum: 28 maart 2019
Sprekers: ‘ervaringsdeskundigen’ en theologen Jan
Martijn Abrahamse, Jasper Bosman, Mirella Klomp, Arjan Plaisier, Hans Schaeffer en Maarten Wisse.

https://www.weetwatjegelooft.nl/studiebijeenkomsten/avondmaal-buiten-de-kerkdienst/