Op vrijdag 6 november organiseert de Theologische Universiteit Kampen een symposium in verband met het afscheid van Dr. H.A. Speelman  onderzoeker Kerkgeschiedenis
De titel van het symposium is

Reformatorische wijsheid voor oecumene,
liturgie en spiritualiteit

Het symposium wordt D.V. gehouden vrijdag 6 november 2020 in de Nieuwe Kerk,
Broederweg 34 te Kampen en begint om 13.30 uur. Na afloop is er een receptie in een zaal
van de Nieuwe Kerk.

In verband met de huidige coronamaatregelen wordt half oktober beslist of en zo ja met
hoeveel personen de bijeenkomst kan doorgaan. U ontvangt hierover tijdig bericht.

Op het aanmeldformulier hieronder kunt u uw voorkeur aangeven. Waarschijnlijk is het aantal toegestane bezoekers maximaal 30. U ontvangt van ons bericht of u de bijeenkomst live kunt bijwonen. De bijeenkomst is ook te volgen via het You Tube kanaal van de  NGK Kampen: