De Theologische Universiteit Kampen heeft twee belangrijke pijlers voor de financiering: de kerk en de overheid. De pijler vanuit de kerk staat enigszins onder druk. Er is grote tevredenheid over de TU Kampen, maar de ledenaantallen staan wel onder druk. Het dossier van de overheidsbekostiging wordt op dit moment op verzoek van de overheid door twee bureaus doorgelicht. Als TU willen we laten zien dat ons werk veel effect sorteert. Om te laten zien wat de impact is van het onderwijs en onderzoek van de TU Kampen willen we dit verder inzichtelijk maken via een portal dat al bij veel universiteiten in gebruik is: Pure.

Deze techniek is ontwikkeld door Elsevier en maakt niet alleen inzichtelijk wat er aan wetenschappelijk publicaties gerealiseerd wordt, maar registreert ook nascholing, publieksevents, optredens op radio, televisie, bijdragen aan kranten en populaire publicaties.Op deze manier kan de TU op een extern gevalideerde manier haar impact laten zien. Bij visitaties hebben we al vaak te horen gekregen dat we heel goed zijn in het valoriseren van kennis. Door deze tool van Elsevier te gebruiken kunnen we dat ook op voor universiteiten gebruikelijke manier laten zien. Een bijkomend effect is dat dat instrument ingezet kan worden om de benodigde onderzoeksrapportages voor jaarverslagen en visitatiecommissies op te leveren.Voor TU Kampen is dit belangrijk. We doen het goed op onderzoek en op het gebied van valorisatiezijn we ook buitengewoon actief. Dit valt vaak buiten de lijstjes die beoordeeld worden. Door nu in te haken bij Elsevier met dit project maken we in een klap zichtbaar waar we aan bijdragen en op welke manier dat ook weer vruchtbaar gemaakt wordt in kerk en samenleving. Onze verwachting is dat op korte termijn dit instrument TU enorm zal helpen in de gesprekken met OCW over een eventueel hogere rijksbijdrage.

Gevraagd bedrag: € 26.000 in het eerste jaar, vervolgens jaarlijks € 6.500.

Kosten van Pure op jaarbasis: € 13.000, eenmalig opstartbedrag ook € 13.000. Voor het eerste jaar hebben we dus € 26.000 nodig. Op termijn kunnen we de helft van deze tool betalen uit besparingen die een geïntegreerd systeem levert bij oplevering van rapportages.

Wilt u een bijdrage leveren aan Pure om te laten zien wat de impact is van het onderwijs en onderzoek van de TU Kampen?

U kunt uw gift overmaken op: ABN-AMRO Kampen, IBAN NL37ABNA0416799000 t.n.v. de Theologische Universiteit onder vermelding van het project wat u wilt steunen. De Theologische Universiteit Kampen heeft een ANBI-status, zodat giften en legaten fiscaal aftrekbaar zijn.

U kunt ook eenvoudig een gift geven via onderstaand formulier:

Bedrag: € -

Meer weten? Mail of bel

J. W. Boven

jwboven@tukampen.nl

038-4471710