Classroom: Het was best een uitdaging om de eerste technische faciliteiten en de doorvertaling naar de onderwijspraktijk te regelen, maar het is gelukt om de onderwijsprocessen zoveel mogelijk door te laten gaan, in een situatie waarin niet bijgedragen wordt aan verspreiding van het Coronavirus. Omdat de coronacrisis voortduurt zullen we ons hier verder op moeten inrichten. We willen ons onderwijs nu op zo’n manier invullen dat er een gedeelte van de groep in de klas zit en een deel online aansluit. Wilt u meer weten over onze mogelijkheden of een bijdrage leveren aan onze technische faciliteiten? Neem contact met ons op.

Wilt u een bijdrage leveren aan Classroom om het onderwijs van de TU Kampen verder te helpen ontwikkelen?

U kunt uw gift overmaken op: ABN-AMRO Kampen, IBAN NL37ABNA0416799000 t.n.v. de Theologische Universiteit onder vermelding van het project wat u wilt steunen. De Theologische Universiteit Kampen heeft een ANBI-status, zodat giften en legaten fiscaal aftrekbaar zijn.

U kunt ook eenvoudig een gift geven via onderstaand formulier:

Bedrag: € -

Meer weten? Mail of bel

J. W. Boven

jwboven@tukampen.nl

038-4471710