De Theologische Universiteit Kampen is dé toonaangevende instelling voor gereformeerde theologie in hedendaagse context in West-Europa. Naast onderwijs en onderzoek vindt er op tal van terreinen kennisuitwisseling uit. De TU Kampen is in Nederland de grootste speler als het gaat om nascholing en permanente educatie van predikanten. Ze werken daarbij samen met diverse organisaties en kerkgemeenschappen.

De Theologische Universiteit werkt met een jaarbegroting van 4,5 miljoen euro. Ze krijgt een gedeeltelijke bekostiging vanuit het Rijk (30%), een gedeeltelijke bekostiging vanuit de kerk (40%) en een deel uit activiteiten en giften (30%).

Aan de universiteiten ligt altijd een aantal projecten te wachten die nu eigenlijk nog niet uitgevoerd kunnen worden, maar waarvan we graag zouden zien dat ze toch worden uitgevoerd. Ze dragen in belangrijke mate bij aan de beoefening van gereformeerde theologie en het eigentijds vormgeven van onderwijs en onderzoek. Zo hebben wij de volgende projecten:

Om te laten zien wat de impact is van het onderwijs en onderzoek van de TU Kampen willen we dit verder inzichtelijk maken via een portal dat al bij veel universiteiten in gebruik is: Pure. Kosten van Pure op jaarbasis:  € 13.000, eenmalig opstartbedrag ook € 13.000. Voor het eerste jaar hebben we dus € 26.000 nodig. Op termijn kunnen we de helft van deze tool betalen uit besparingen die een geïntegreerd systeem levert bij oplevering van rapportages.

We zouden graag www.kerkrecht.nl verder ontwikkelen. In het Nederlandse taalgebied is dit de belangrijkste database voor kerkrechtelijke zaken. Nog nodig: € 22.000.

Vanwege de coronacrisis is er toenemend belang om zaken online te doen. Om nog beter in te kunnen spelen op actuele thema’s en vanwege de toenemende vraag naar inzet van hoge kwaliteit online media en digitaal onderwijs (online training, webinars), investeert Weetwatjegelooft.nl in een eigen studio met alle benodigde audiovisuele en online techniek.  Investering: ca. € 15.000,-

Onderzoek: Het thema gender is een urgent ethisch vragencomplex in de huidige wereld. Dit geldt voor kerken, christenen én samenlevingen. Meerdere bewegingen staan voor een krachtige uitdaging. Het is belangrijk hier meer helderheid te krijgen. Moeten wij gendervragen blijven benaderen vanuit de schepping en wat zou dat betekenen? Of mogen wij alternatieven zoeken vanuit de wereld van de toekomst? Of moeten wij beide perspectieven hooghouden, maar hoe dan en met welke praktische gevolgen voor de bezinning op gender. Op deze basisvragen zoekt dit onderzoek een antwoord. Kosten voor dit onderzoek: €40.000 per jaar

De Theologische Universiteit is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw giften zijn daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Wie overweegt een gift te geven, kan zijn of haar bedrag een speciale bestemming geven.

Bankgegevens: ABN-AMRO Kampen, IBAN NL37ABNA0416799000 t.n.v. de Theologische Universiteit

U kunt ook eenvoudig een gift geven via onderstaand formulier:

Bedrag: € -

Wilt u geheel vrijblijvend meer informatie ontvangen over de wijze waarop u kunt bijdragen aan de ontwikkeling en uitbouw van de gereformeerde theologie? Neem dan contact op met Pim Boven.

Meer weten? Mail of bel

J. W. Boven

jwboven@tukampen.nl

038-4471710