Als universiteit geloven we dat God voor ons zorgt, ook in deze omstandigheden die onzekerheid en zorgen met zich mee brengen. Wij bidden voor onze studenten, medewerkers en mensen om ons heen. We proberen elkaar in deze moeilijke tijden te helpen en naar elkaar om te kijken.

Op deze pagina zetten we alle relevante informatie op een rij om medewerkers en studenten van de Theologische Universiteit Kampen zo goed mogelijk te informeren over de maatregelen rondom het Coronavirus.

De Theologische Universiteit Kampen volgt altijd de gezondheidsadviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier vind je de specifieke informatie over het coronavirus en onderwijs.

Protocol anderhalvemeter organisatie: Update 20 mei 2020:

Kijk voor het protocol op deze pagina.

Algemene maatregelen: Update 22 april 2020

Tot 1 juni wordt er geen college op locatie gegeven, onderwijs vindt alleen online plaats.

De teneur van de maatregelen is om zoveel als mogelijk sociaal contact te vermijden. Samen met de maatregel dat de scholen worden gesloten, leidt dit voor de TU Kampen tot de volgende aanvullende maatregelen:

1.       Het universiteitsgebouw is gesloten en vanaf maandag 23 maart is de receptie niet langer bemenst.

2.       Alle medewerkers (inclusief promovendi) werken thuis, tenzij werknemers noodzakelijk op de universiteit moeten zijn om de meest noodzakelijke processen werkbaar te houden. Een klein aantal mensen heeft daar toestemming voor. Zij weten dat zelf. Het Linneweversgilde is toegankelijk voor wie iets wil halen, niet om te werken. Voor noodzakelijk overleg of voor opnames worden medewerkers gericht uitgenodigd.

3.       Vergaderingen worden alleen digitaal georganiseerd.

4.       Alle studenten werken thuis.

5.       Alle studiezalen zijn gesloten, zowel in de bibliotheek als aan de Broederweg.

6.       De universiteit blijft via het secretariaat telefonisch en per e-mail bereikbaar, via: 038-4471710 en secretariaat@tukampen.nl

7.       De bibliotheek is geopend om vooraf aangevraagde boeken af te halen. Houd voldoende afstand van elkaar en voorkom onnodig reizen. Het is mogelijk om de boeken van de studiezalen na toestemming van het bibliotheekpersoneel te fotograferen/scannen/kopiëren.  Ook hierbij is het belangrijk dat er niet teveel personen tegelijkertijd aanwezig zijn in de studiezalen. Indien nodig zal het personeel de instructie geven de studiezaal te verlaten. Sommige uitgevers hebben (een deel van) hun e-bookcollectie opengesteld voor iedereen. Kijk op de site van de desbetreffende uitgever.

8.       Personeelsleden die vanwege de nieuwe maatregelen minder beschikbaar zijn vanwege noodzakelijke kinderopvang, wordt verzocht dit te melden bij het secretariaat, en daarbij hun beschikbaarheid in de komende weken aan te geven. Er wordt geprobeerd rekening te houden met ieders omstandigheden.

9.       Studenten die vanwege de nieuwe maatregelen minder beschikbaar zijn vanwege noodzakelijke kinderopvang, worden verzocht dit kenbaar te maken bij de onderwijscoördinator, Elizabeth Blokland-de Groot.

10.   Studenten die door de maatregelen in de financiële problemen komen kunnen dat aangeven bij de gemeente Kampen: www.kampen.nl

Zodra er wijzigingen optreden in de richtlijnen of er nadere maatregelen worden getroffen wordt er een update per mail gestuurd. Voor actuele informatie over de maatregelen en over bijeenkomsten: houd deze pagina  in de gaten.

Onze belangrijkste maatregelen in een notendop:

  • Informatie over specifieke evenementen zie hieronder bij de updates.
  • Besteed extra aandacht aan persoonlijke hygiëne: was je handen goed en schud geen handen.
  • Blijf zoveel mogelijk thuis
  • Als verkoudheidsklachten erger worden, neem dan telefonisch contact op met je huisarts of de lokale GGD
  • Ben je voornemens om te gaan reizen naar het buitenland:
    •  meld dit bij de leidinggevende of bij het secretariaat van de universiteit
    • controleer eerst het reisadvies van de overheid. Betreft je bestemming een gebied met de code geel dan gaan reizen alleen door na toestemming van de leidinggevende. Reizen naar gebieden met de code oranje en rood kunnen niet doorgaan.

Update bijeenkomsten: Alle bijeenkomsten zijn afgelast tot 1 september 2020

 

 

 

Meer weten? Mail of bel

H.W. den Boer

hwdenboer@tukampen.nl

038-4471710