Als universiteit geloven we dat God voor ons zorgt, ook in deze omstandigheden die onzekerheid en zorgen met zich mee brengen. Wij bidden voor onze studenten, medewerkers en mensen om ons heen. We proberen elkaar in deze moeilijke tijden te helpen en naar elkaar om te kijken.

Op deze pagina zetten we alle relevante informatie op een rij om medewerkers en studenten van de Theologische Universiteit Kampen zo goed mogelijk te informeren over de maatregelen rondom het Coronavirus.

De Theologische Universiteit Kampen volgt altijd de gezondheidsadviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier vind je de specifieke informatie over het coronavirus en onderwijs.

Ingangsdatum: 1 juli
1. Algemene uitgangspunten

TU Kampen volgt de richtlijnen die OCW/VSNU op basis van het kabinetsbeleid vaststellen. Vanaf 1 juli gelden er versoepelde maatregelen. Voor de herstart van activiteiten op locatie zijn er voorbereidingen getroffen in de gebouwen, qua organisatie van het onderwijs en het werken in de TU. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
De geldende hygiëne- en gezondheidsmaatregelen van het RIVM blijven van kracht en worden gefaciliteerd:
a. Ben je verkouden, heb je (milde) verkoudheids- of griepklachten: blijf thuis. Toegang tot de gebouwen is dan niet toegestaan;
b. Heb jij of heeft iemand in je directe omgeving een kwetsbare gezondheid: blijf thuis en overleg met je leidinggevende of docent.
c. Was je handen regelmatig met water en zeep of reinig deze bij de beschikbare desinfectiezuilen;
d. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
e. Gebruik papieren hand- en zakdoeken.
Werk/studeer zo mogelijk thuis. Kom alleen naar de universiteit als dit nodig is en blijf niet langer dan nodig is. Houd in alle gevallen ten minste anderhalve meter afstand. Dit geldt ook voor personen die uit één huis komen.
We zijn er samen verantwoordelijk voor dat we ons aan de afspraken houden zodat er weer fysiek onderwijs mogelijk is; spreek elkaar waar nodig aan op gedrag. De regels worden gehandhaafd. Mensen die de voorschriften overtreden wordt de toegang tot de gebouwen ontzegd.

2. Data
Met inachtneming van de richtlijnen vanuit de overheid, zijn of worden de volgende activiteiten op locatie toegestaan:

1 juni

Werknemers kunnen indien nodig op kantoor werken.
Studenten kunnen volgens instructies gebruik maken van studiezalen.

15 juni

Tentamens, afstudeervoordrachten, externe stageactiviteiten (in overleg met stageadres) op locatie binnen een bepaald tijdslot;
Kleinschalige vergaderingen/bijeenkomsten van personeel (indien nodig en voor zover de – beschikbaarheid van – ruimtes dit toelaten). Maximaal 10 personen.

1 juli

In principe zijn alle activiteiten weer toegestaan, mits er in alle omstandigheden anderhalve meter afstand kan worden bewaard.
Bij grotere bijeenkomsten (ten minste bij meer dan 100 personen) is registratie en een gezondheidscheck verplicht. Dit wordt per bijeenkomst gecommuniceerd.
Werknemers kunnen desgewenst op kantoor werken.
Studenten kunnen volgens instructies gebruik maken van studiezalen.

31 augustus:

Opening academisch jaar in aanwezigheid van personeel en eventueel extra gasten (op basis van registratie)

1 september:

Herstart colleges en andere activiteiten op locatie voor zover de ruimten dit toelaten;

Promoties vinden plaats conform een promotieprotocol, dat eveneens beschrijft wie er aanwezig kunnen zijn. Het maximale aantal aanwezigen wordt bepaald door de beschikbare ruimte.
Avondopenstelling bibliotheek wordt hervat.

 

 

 

 

Meer weten? Mail of bel

H.W. den Boer

hwdenboer@tukampen.nl

038-4471710