Aan de TU is het Center for Church and Mission in the West (CCMW) gevestigd.

CCMW staat onder leiding van prof.dr. Stefan Paas. De focus is de rol van de kerk in de westerse (seculiere) context. Het Deddens Kerkrecht Centrum is onderdeel van CCMW.

Voor meer informatie kijk op: https://churchandmission.nl/

Een beschrijving van het onderzoeksprogramma:

Meer weten? Mail of bel

S. Paas

spaas@tukampen.nl

038-4471710