dr. Sabine Hiebsch is benoemd bijzonder hoogleraar op de KooimanBoendermaker leerstoel voor Luther en de geschiedenis van het (Nederlandse) lutheranisme. De bijzondere leerstoel is ingesteld aan de Theologische Universiteit vanwege de KooimanBoendermaker-Luther Stichting:  http://kbls.nl/ 

De Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting,  heeft tot doel het bevorderen van onderzoek, onderwijs en verspreiding van kennis over Martin Luther en zijn theologie, alsmede over de geschiedenis van het lutheranisme in het algemeen en die van het lutheranisme in de Nederlanden in het bijzonder. Daartoe heeft de stichting een bijzondere hoogleraarsplaats gevestigd aan de Theologische Universiteit Kampen. Deze leerstoel wordt bezet door prof. dr. Sabine Hiebsch.

De Nederlandse Zendingsraad vestigde met ingang van 1 januari 2019 een bijzondere leerstoel aan de Theologische Universiteit Kampen. Het College van Bestuur heeft dr. Gert Noort benoemd tot bijzonder hoogleraar op deze leerstoel met de naam David Bosch Chair for the Comparative Study of Mainline Protestant and Evangelical Mission. De bijzondere leerstoel beoogt met onderzoek en onderwijs een bijdrage te leveren aan de bestudering van verschillen en overeenkomsten tussen missionaire organisaties van protestantse en evangelicale signatuur, vanuit hun theologische uitgangspunten en in hun missionaire praktijken. In het bijzonder zal aandacht uitgaan naar factoren die missionaire samenwerking bevorderen dan wel hinderen. In interactie met missionaire praktijkvelden wordt onderzocht welke wederzijdse betekenis protestantse en evangelicale missionaire organisaties kunnen hebben. De leeropdracht van de bijzondere leerstoel past bij de missie van de Nederlandse Zendingsraad. https://zendingsraad.nl/