De onderzoeksgroep BEST (Bijbelse Exegese en Systematische Theologie) is de gezamenlijke onderzoeksgroep van de TU Apeldoorn en de TU Kampen.

BEST staat onder leiding van prof.dr. A. Huijgen. De focus van het onderzoek is gericht op Bijbelwetenschappen en kernthema’s van de gereformeerde theologie.

Binnen onderzoeksgroep BEST werken exegeten (Oude en Nieuwe Testament) en systematisch theologen (vooral dogmatici) samen onder het thema Discriminating Love. We gaan op zoek naar de spannende kanten van Gods liefde, die onderscheid maakt (bijvoorbeeld tussen zijn volk en andere volkeren), voorkeur toont (uitkomend in verkiezing) en oordeel. We willen nagaan hoe Gods onderscheidende liefde te waarderen is in het licht van de gereformeerde traditie. Het interdisciplinaire karakter van BEST biedt unieke kansen.

Meer informatie over deze onderzoeksgroep is te vinden op de website besttheology.nl

Wekelijks schrijven theologen van de onderzoeksgroep BEST een blog over theologie en actualiteit voor het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad .   Doel van het weblog is te laten zien dat theologie niet in een ivoren toren plaatsvindt.

Een beschrijving van het onderzoeksprogramma van BEST: