Dies natalis

De Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland viert, zo God het wil, in een
academische plechtigheid op vrijdag 10 december 2021 haar
167e Dies Natalis
De rector zal in de Fata Academica 2021 terugblikken op het voorbije jaar.

Tevens zal prof. dr. C. van den Broeke publiek zijn ambt aanvaarden als buitengewoon hoogleraar op de leerstoel
Rechtstheologie en kerkrecht in de context van religie en samenleving aan de Theologische Universiteit Kampen.
Hij zal een rede uitspreken onder de titel:
Heb uw naaste niet lief als uzelf?
De rol van naastenliefde in de rechtstheologie en het kerkrecht.

Het College van Bestuur nodigt u van harte uit de bijeenkomst bij te wonen. Deze heeft plaats in
De Burgwal, Burgwal 60 te Kampen en begint om 14.00 uur. De ontvangst is vanaf 13.30 uur.
Aanmelden is niet meer mogelijk, kijk voor meer informatie op https://www.tukampen.nl/registreren/

In het kader van de coronamaatregelen wordt bij de ingang een geldig coronatoegangsbewijs gevraagd.

De receptie – waar we naar uit keken om elkaar te ontmoeten en te feliciteren – kan helaas geen doorgang vinden. Bij het verlaten van het kerkgebouw bent u evenwel in de gelegenheid om prof. dr. Van den Broeke te feliciteren met zijn inauguratie.

Cortège

Hoogleraren zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het cortège. U dient zich hiervoor aan te melden via secretariaat@tukampen.nl.

Alle agenda items in één overzicht?