Hier kunt u informatie vinden over promoties, oraties en andere academische plechtigheden.

Vrijdag 6 december 2019 vierden we onze dies natalis. De uitgesproken Fata Academica en aanvaardingsrede van dr. H. de Jong.

 

Meer weten? Mail of bel

H.J. Zweers

secretariaat@tukampen.nl

038-4471710