Weetwatjegelooft.nl gaat video's gratis aanbieden

Vanaf 1 mei 2019

Met ingang van 1 mei 2019 biedt Weetwatjegelooft.nl de circa 250 videolessen van het platform gratis aan. Projectmanager dr. William den Boer: ‘Weetwatjegelooft.nl is de afgelopen jaren flink gegroeid. We breiden ons aanbod steeds verder uit en hebben veel abonnees mogen verwelkomen. We willen echter dat ons prachtige aanbod aan laagdrempelige video’s over allerlei geloofsthema’s voor letterlijk iedereen toegankelijk is. Het is heel mooi dat die mogelijkheid er nu is.’ Klik hier voor het volledige bericht.


Vacature promovendus

Per 1 september 2019

Voor een mede door het Nederlands Instituut voor
Militaire Historie (NIMH) gefinancierd onderzoeksproject
naar de geschiedenis van de Geestelijke Verzorging in de
Nederlandse krijgsmacht na 1945 – m.n. de wisselwerking
tussen krijgsmacht, kerken en samenleving – zoekt de
Theologische Universiteit Kampen een
Promovendus (1,0 fte). Kijk hier voor meer informatie.


Toegankelijk handboek
Nieuwe Testament

Verschijningsdatum 28 mei 2019

Het eerste exemplaar wordt door de redacteuren overhandigd aan prof. dr. Jakob van Bruggen tijdens de studiedag 'impact van het evangelie'.


Symposium/afscheid Jan de Jong

Vrijdag 14 juni 2019

Op vrijdag 14 juni neemt Jan de Jong (lid College van Bestuur) afscheid wegens pensionering. Er wordt hem een symposium aangeboden met als titel:

De koopman en de dominee - leiderschap op het snijvlak van kerk en maatschappij.

U bent van harte welkom dit symposium te bezoeken. Klik hier voor meer informatie en aanmelden. Aansluitend aan dit symposium wordt om 15.30 uur het officiële afscheid van Jan de Jong geopend.


Inschrijven via Studielink.nl

Per direct

Het is vanaf nu mogelijk je via Studielink.nl in te schrijven voor een van onze opleidingen. Je wordt dan ingeschreven voor het studiejaar 2019-2020. Alle informatie over toelating en inschrijving vind je hier. Mocht je geen bevestiging van je inschrijving (hebben) ontvangen mail dan naar: eblokland@tukampen.nl


Inauguratie Hans Schaeffer hoogleraar Praktische Theologie

Vrijdag 28 juni 2019

Het College van Bestuur van de Theologische Universiteit Kampen benoemt dr. J.H.F. (Hans) Schaeffer tot hoogleraar op de leerstoel Praktische Theologie met bijzondere aandacht voor praktische ecclesiologie (gemeenteopbouw) en liturgiek. Lees verder>>


The Reformed Theology and Spirituality of Music: From the Reformation to the Present

Call for papers voor 15 augustus 2019


Kijk hier voor meer informatie.AGENDA