EmailTwitterFacebookLinkedInGoogle Plus One

 

KERK-ZIJN IN DEZE TIJD

Regiobijeenkomsten praktijkcentrum

Voor welke (diverse) uitdagingen staat uw gemeente? Zijn er vragen rondom pastoraat, diaconaat, jongeren? Er zijn zoveel verschillende gebieden die binnen een kerk om aandacht vragen. Lees verder...


DR. JOCHEM DOUMA RONDT COMMENTAAR OP PSALMEN AF

4 maart presentatie met symposium

Op 4 maart wordt door Uitgeverij Brevier het vierde en laatste deel van zijn commentaar op de Psalmen aangeboden aan dr. Jochem Douma. Tijdens een symposium dat mede door de TU Kampen wordt georganiseerd, reflecteren drs. H. de Jong, dr. W.H. Rose en prof. dr. A.L. Th. de Bruijne op de serie als geheel en met name het vierde deel. De bijeenkomst is vrij toegankelijk na aanmelding. Lees meer...


BETER BIJBELLEZEN MET
DE KERKVADERS!?

Studiedag op vrijdag 10 maart

Kunnen (post)moderne bijbellezers wel iets leren van de bijbeluitleg van de kerkvaders?  Hans Boersma, hoogleraar aan Regent College in Canada, is een groot kenner van de patres en pleit enthousiast voor een positief antwoord op de eerste vraag. Lees verder of schrijf je in.


TOERUSTINGSAVONDEN
'WETENSCHAP IN DE KERK?'

Avonden in Haren, Hengelo en Gouda

De Bijbel is geen antwoordenboek op wetenschappelijke vragen. Want, wat zegt de Bijbel over hoe wetenschap en persoonlijk geloof zich tot elkaar verhouden? Over onze plek in het heelal? Over of we ons brein zijn of niet? Toch gaat de Bijbel over het hele leven. Lees meer...


INFORMATIEMARKT MASTER

16 maart 2017 open avond

Op donderdagavond 16 maart willen we voor het eerst een speciale open-avond voor masterkiezers organiseren. Van 19.00 – 21.00 organiseren we een informatiemarkt om onze masteropleidingen te promoten. Van harte welkom!


BEST-CONFERENTIE OVER
HET VERBOND

30 & 31 maart 2017

In Nederland is het al lange tijd stil rond het verbond. Dat is opmerkelijk, omdat dit thema in het verleden heftige discussies opriep, zonder dat het tot overeenstemming kwam. Het lijkt wel of Noord-Amerikaanse theologen het onderwerp hebben overgenomen, want zij publiceren er het ene boek na het andere over.  Lees meer...
             


 

AGENDA

TU Bezinningsreeks