Stefan Paas Theoloog des Vaderlands

Zaterdag 27 oktober 2018

Hoogleraar theologie Stefan Paas is benoemd tot de nieuwe Theoloog des Vaderlands. Dat gebeurde tijdens de Nacht van de Theologie, die zaterdag 27 oktober bij de Evangelische Omroep in Hilversum werd gehouden. Stefan Paas besloot de avond met een nachtgebed. Paas is hoogleraar in het vakgebied missiologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Theologische Universiteit Kampen.  Lees hier meer


Promotie Roelof Alkema

Vrijdag 23 november 2018

Vrijdag 23 november a.s. hoopt Roelof Alkema te promoveren (15.00 uur Lemkerzaal, Broederkerk, Broederstraat 16). De titel van zijn proefschrift luidt: The Pillars and the Cornerstone. Jesus Tradition Parallels in the Catholic Epistles. Van harte welkom! Lees hier waar zijn proefschrift over gaat. Na afloop wordt er een receptie gehouden in de Theologische Universiteit, Broederweg 15 te Kampen.


Symposium Heil en missie

Vrijdag 30 november 2018

Ter gelegenheid van het afscheid van Sake Stoppels organiseert de Faculteit Religie en Theologie van de VU, samen met ons onderzoekscentrum Centre for Church and Mission in the West (CCMW) een symposium rond het thema 'heil en missie'. Kijk hier voor meer informatie en het programma.


Dies natalis en afscheid dr. P.W. van de Kamp

Donderdag 6 december 2018

Op donderdag 6 december viert de Theologische Universiteit Kampen haar 164e dies natalis. Dr Peter van de Kamp, universitair docent Praktische Theologie, neemt afscheid wegens emeritering en zal tijdens de samenkomst een afscheidscollege geven met als titel: Duurzaam diaconaat. Pleidooi voor een spiritueel-diaconale levensstijl
De samenkomst wordt gehouden om 15.00 uur in de Nieuwe Kerk, Broederweg 34 te Kampen. Klik hier voor meer informatie.


Hoe zit het met macht in de kerk?

Vrijdag 14 december 2018

En hoe is de kerk betrokken op de samenleving? Met deze vragen hield  theoloog Arnold A. van Ruler zich al mee bezig. Op vrijdag 14 december wordt er een nieuwe band van het Verzameld Werk van Van Ruler gepresenteerd in de Hilversumse kerk waar Van Ruler destijds predikant was. Onze onderzoeker dr. Dirk van Keulen is een van de bezorgers van dit boek. Universitair hoofddocent Kerkrecht dr. Leon van den Broeke staat als spreker op het programma. Klik hier voor meer informatie.


AGENDA