WELKOM NGP

1 augustus 2018

Per 1 augustus 2018 mogen we de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) verwelkomen. De NGP is een kerkelijke instelling van Nederlands Gereformeerde kerken(NGK). NGP-docenten en de Henk de Jong-leerstoel, bezet door prof. Jaap Dekker, gaan over naar Kampen. De Nederlands-gereformeerde opleiding wordt geïntegreerd in het onderwijsprogramma. Wil je predikant worden in de NGK? Dan is de predikantsmaster aan de TU Kampen de vereiste route.


CONGRES NEOCALVINISME EN EUROPA

Woensdag 29 t/m vrijdag 31 augustus 2018

Het congres wordt gehouden in Leuven, aan de ETF. Meer informatie >>


'EDUCATION, FORMATION, AND THE CHURCH'

Donderdag 30 en vrijdag 31 augustus 2018

De onderzoeksgroep Reformed Traditions in Secular Europe (RTSE) organiseert een tweedaags congres over het onderwerp 'Education, formation and the church'. Meer informatie over deze conferentie is hier te lezen.


OPENING ACADEMISCH JAAR

Maandag 3 september 2018

Maandag 3 september vindt de opening van het academisch jaar plaats. Dit jaar staat deze in het bijzonder in het teken van de integratie van de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding(NGP) in de TU Kampen. Bij de aanvang van het academisch jaar heten we de NGP, studenten en docenten van harte welkom.De rede zal worden uitgesproken door mr. Leendert Verheij, oud-president van het Gerechtshof Den Haag. De bijeenkomst heeft plaats in de Broederkerk en begint om 15:00. Van harte welkom!


REFORMATIE, MUZIEK EN THEOLOGIE

Nieuw internationaal onderzoeksproject

Van harte welkom om aan dit project mee te doen! Meer informatie leest u hier.


INAUGURATIE SABINE HIEBSCH

Vrijdag 29 juni 2018

Op vrijdag 29 juni aanvaardde prof. dr. Sabine Hiebsch haar ambt als bijzonder hoogleraar op de Kooiman-Boendermaker Leerstoel voor Luther en de geschiedenis van het (Nederlandse) lutheranisme. Hier vindt u meer informatie. De oratie is hier te downloaden.
AGENDA