Nieuw! Master spiritualiteit

Beoogde startdatum: september 2020

In samenwerking met de vernieuwingsbewegingen Contemplatio (Jos Douma) en New Wine ontwikkelt de Theologische Universiteit Kampen een eenjarige mastervariant spiritualiteit.  Lees meer>>


Symposium dr. Richard Mouw

Vrijdag 6 december 2019

Het Neo Calvinism Research Institute nodigt u uit
voor het symposium over dr Richard Mouw en zijn werk op
vrijdagmorgen 6 december 2019 in de St Anna Kapel bij de
Theologische Universiteit, Broederweg 15 Kampen
Richard Mouw is emeritus president van Fuller Theological
Seminary in California, en een vooraanstaand vertolker,
auteur en docent van de neocalvinistische traditie
wereldwijd. Dit symposium is een eerbetoon aan zijn werk
en zijn rollen in de academie en in het publieke domein Het
is georganiseerd ter gelegenheid van de uitreiking van een
eredoctoraat door de Theologische Universiteit later op die
dag. Lees meer>>


Eredoctoraten aan TU Kampen

Vrijdag 6 december 2019

Ter gelegenheid van het aanstaande lustrum in december zal de Theologische Universiteit twee eredoctoraten verlenen. Eredoctoraten worden verleend vanwege bijzondere verdiensten voor de theologie, kerk of samenleving. Er wordt een eredoctoraat verleend aan drs. Henk de Jong en prof. dr. Richard Mouw.  De eredoctoraten worden uitgereikt op 6 december aanstaande tijdens de viering van de 165e Dies Natalis van de universiteit. Lees meer>>


Conferentie RMTH

Woensdag 13 t/m vrijdag 15 mei 2020

De eerste RMHT conferentie van The Reformed Theology and Spirituality of Music zal gehouden worden in Enschede van 13-15 mei 2020. De deadline voor de tweede (Finale) inzendingsronde is 15 November 2019. Meer informatie op https://www.rmht2020conference.comAGENDA