Toegankelijk handboek
Nieuwe Testament

Verschijningsdatum 28 mei 2019

Het eerste exemplaar wordt door de redacteuren overhandigd aan prof. dr. Jakob van Bruggen tijdens de studiedag 'impact van het evangelie'.


Bezoek in kader Erasmus+programma

Vanaf 4 juni 2019

In het kader van het Erasmus+ programma van de EU krijgt de TU Kampen bezoek van prof. dr. Otfried Czaika (MF Norwegian School for Theology, Religion and Society, Oslo). Lees meer>>


Symposium/afscheid Jan de Jong

Vrijdag 14 juni 2019

Op vrijdag 14 juni neemt Jan de Jong (lid College van Bestuur) afscheid wegens pensionering. Er wordt hem een symposium aangeboden met als titel: De koopman en de dominee - leiderschap op het snijvlak van kerk en maatschappij. U bent van harte welkom dit symposium te bezoeken. Klik hier voor meer informatie en aanmelden. Aansluitend aan dit symposium wordt om 15.30 uur het officiële afscheid van Jan de Jong geopend.


Inschrijven via Studielink.nl

Per direct

Het is vanaf nu mogelijk je via Studielink.nl in te schrijven voor het studiejaar 2019-2020. Alle informatie over toelating en inschrijving vind je hier. Mocht je geen bevestiging van je inschrijving (hebben) ontvangen mail dan naar: eblokland@tukampen.nl


Symposium Dynamics in the international reception of the Reformation

Donderdag 27 juni 2019

Dit symposium wordt georganiseerd door Eveline van Staalduine-Sulman (leerstoel voor de receptiegeschiedenis van de Hebreeuwse Bijbel in de Oudheid) (VU) en Sabine Hiebsch (Kooiman-Boendermaker leerstoel voor Luther en de geschiedenis van het Nederlandse lutheranisme (TU Kampen). Lees meer


Inauguratie Hans Schaeffer hoogleraar Praktische Theologie

Vrijdag 28 juni 2019

Het College van Bestuur van de Theologische Universiteit Kampen benoemt dr. J.H.F. (Hans) Schaeffer tot hoogleraar op de leerstoel Praktische Theologie met bijzondere aandacht voor praktische ecclesiologie (gemeenteopbouw) en liturgiek. Voorafgaande aan de inauguratie van Hans Schaeffer – namens de TU als onderzoeker verbonden aan het Praktijkcentrum – organiseert het Praktijkcentrum een mini-symposium Liturgie in praktijk. We nodigen u uit om in twee workshoprondes te doordenken en ervaren hoe liturgische praktijken een rol spelen in verschillende velden van gemeentezijn:

https://www.praktijkcentrum.org/liturgie-in-praktijk/

Lees verder>>


The Reformed Theology and Spirituality of Music: From the Reformation to the Present

Call for papers voor 15 augustus 2019


Kijk hier voor meer informatie.

AGENDA