EmailTwitterFacebookLinkedInGoogle Plus One

BESLUIT SYNODE CGK OVER GTU

10 oktober 2017

De TU Kampen heeft met grote teleurstelling kennis genomen van het besluit van de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken om de deelname aan de GTU te beëindigen. Daarmee is het plan om de universiteiten van Kampen en Apeldoorn te laten fuseren van de baan. Samen met de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding en de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk is sinds 2014 intensief gewerkt om te komen tot een brede gereformeerde theologische universiteit. Het verlangen om met behoud van ieders kleur en herkomst samen te werken en elkaar te verrijken was en is groot aan de TU Kampen. De droom om voor de kerken en voor de samenleving zichtbaar te maken waar gereformeerde theologiebeoefening vandaag voor staat is er nog steeds. Met de overgebleven partners zal worden overlegd hoe verder kan worden gegaan met wat er is ontwikkeld in het GTU-plan.


COLLEGESERIE VOOR HAVO/VWO LEERLINGEN

4 woensdagmiddagen in september/oktober

Ruim 65 leerlingen HAVO/VWO van het Greijdanus College in Zwolle en de Pieter Zandt Scholengemeenschap uit Kampen volgen met hun docenten een serie van 4 woensdagmiddagcolleges van AKZ+ Weetwatjegelooft.nl. Lees meer..


DIES NATALIS 

Woensdag 6 december 2017

De Theologische Universiteit Kampen viert op woensdag 6 december haar 163e dies natalis.  Ter gelegenheid hiervan is er op deze dag een openbare bijeenkomst, waarin onze hoogleraar Nieuwe Testament, prof. dr. Rob van Houwelingeneen rede uitspreekt onder de titel: Wordt het nog wat? Koninkrijk en navolging als gecombineerd thema in de theologie van het Nieuwe Testament.  


COMENIUS-CONFERENTIE

18-22 april 2018 - Call for papers

Van 18-22 april 2018 vindt op de Theologische Universiteit Kampen de elfde Comenius-conferentie plaats onder de titel:

Theology in a World of Ideologies:
Authorization or Critique?

Zie de Call for Papers.


CONGRES H.P.SCHOLTE 1868-2018

16-18 augustus 2018

Van 16-18 augustus 2018 zal in Pella, Iowa, een congres plaatsvinden ter herdenking van de 150 sterfdag van de Nederlandse emigrantenleider en stichter van Pella Hendrik P. Scholte (1805-1868). Zie de Call for Papers (deadline 1 februari 2018).AGENDA

Wat is Weetwatjegelooft.nl?

TU Bezinningsreeks