EmailTwitterFacebookLinkedInGoogle Plus One

TU Kampen benoemt George Harinck tot directeur Instituut voor neocalvinisme

1 januari 2018

Het College van Bestuur van de Theologische Universiteit te Kampen heeft prof. dr. George Harinck per 1 januari 2018 benoemd tot hoogleraar-directeur van het Instituut voor de studie van het neocalvinisme, dat aan de TU Kampen gevestigd wordt. Lees meer..


DIES NATALIS 

Woensdag 6 december 2017

De Theologische Universiteit Kampen vierde op woensdag 6 december haar 163e dies natalis.  Ter gelegenheid hiervan was er op deze dag een openbare bijeenkomst om 15:00 in onze aula, waarin onze hoogleraar Nieuwe Testament, prof. dr. Rob van Houwelingen een rede uitsprak onder de titel: Wordt het nog wat? Koninkrijk en navolging als gecombineerd thema in de theologie van het Nieuwe Testament.  De rector blikte terug op het voorbije jaar in de Fata Academica 2017. Deze is hier te lezen.


BESLUIT SYNODE CGK OVER GTU

10 oktober 2017

De TU Kampen heeft met grote teleurstelling kennis genomen van het besluit van de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken om de deelname aan de GTU te beëindigen. Daarmee is het plan om de universiteiten van Kampen en Apeldoorn te laten fuseren van de baan. 


ISRAËL ALS HERMENEUTISCHE UITDAGING VOOR DE THEOLOGIE 

Conferentie op 22 & 23 maart 2018

De onderzoeksgroep Bijbelse en Systematische Theologie van de Theologische Universiteiten van Kampen en Apeldoorn organiseert op donderdag 22 en vrijdag 23 maart 2018 in Kampen een internationale conferentie over ‘Israël als hermeneutische uitdaging voor de theologie’.  Info en aanmelding via de website www.tua.nl en mcmulder@tua.nl. Zie ook de Call for Papers.


SABINE HIEBSCH BENOEMD TOT  HOOGLERAAR

Dinsdag 31 oktober 2017

Het College van Bestuur van de Theologische Universiteit te Kampen heeft met ingang van 31 oktober dr. Sabine Hiebsch benoemd tot bijzonder hoogleraar op de KooimanBoendermaker leerstoel voor Luther en de geschiedenis van het (Nederlandse) lutheranisme.

AGENDA

Wat is Weetwatjegelooft.nl?

TU Bezinningsreeks