Master Theologie Algemeen Topopleiding

Donderdag 14 maart 2019

In de Keuzegids Masters is onze Master Theologie Algemeen beoordeeld als topopleiding. Deze opleiding heeft een totaalscore van 82 punten (van de 100) behaald, wat betekent dat de opleiding tot de beste van Nederland behoort. De master scoorde vooral hoog op het programma, de toetsing, de docenten en de faciliteiten.  De studentenoordelen komen van de Nationale Studenten Enquête (NSE), die elk jaar door studenten wordt ingevuld. 


Avondmaal buiten de kerkdienst?

Studiedag 28 maart 2019

 Steeds vaker besluiten gemeenteleden om los van een kerkelijke viering avondmaal te vieren. Christenen verlangen ernaar om in kleinere gemeenschappen verbondenheid met Christus en elkaar te vieren. De Theologische Universiteit Kampen en de Protestantse Theologische Universiteit organiseren samen een studiedag over deze thematiek. De hoofdvraag die centraal staat: Welke aspecten spelen een rol bij het nadenken over het vieren van het avondmaal in kleine groepen. Lees meer


Toegankelijk handboek
Nieuwe Testament

Verschijningsdatum 28 mei 2019

Dit thematisch opgezette handboek is het resultaat van een uniek samenwerkingsproject tussen Nederlands- en Duitstalige
 nieuwtestamentici. Het
eerste exemplaar wordt door de redacteuren overhandigd aan prof. dr. Jakob van Bruggen tijdens de studiedag 'impact van het evangelie'.


Proefstudeerdag

Wanneer het jou uitkomt

Ben je benieuwd hoe het is om theologie te studeren? Je bent bij ons van harte welkom voor een dagje proefstuderen.  Plan een proefstudeerdag via: kennismaken@tukampen.nl


Inschrijven via Studielink.nl

Per direct

Het is vanaf nu mogelijk je via Studielink.nl in te schrijven voor een van onze opleidingen. Je wordt dan ingeschreven voor het studiejaar 2019-2020. Alle informatie over toelating en inschrijving vind je hier. Het kan zijn dat je tegen problemen aanloopt in het gebruik van het vernieuwde Studielink. Mocht je geen bevestiging van je inschrijving (hebben) ontvangen mail dan naar: eblokland@tukampen.nl


Inauguratie Hans Schaeffer hoogleraar Praktische Theologie

Vrijdag 28 juni 2019

Het College van Bestuur van de Theologische Universiteit Kampen benoemt dr. J.H.F. (Hans) Schaeffer tot hoogleraar op de leerstoel Praktische Theologie met bijzondere aandacht voor praktische ecclesiologie (gemeenteopbouw) en liturgiek. Lees verder>>


The Reformed Theology and Spirituality of Music: From the Reformation to the Present

Call for papers voor 15 augustus 2019


Kijk hier voor meer informatie.AGENDA