TU Kampen
verbindt Bijbel en leven

Denk jij na over theologische en maatschappelijk vragen? Over geloof en zingeving en de leefwereld van mensen?
Tijdens de Bachelor theologie aan de Theologische Universiteit Kampen begeleiden wij je bij het ontdekken wat je roeping is als christen in de samenleving. Misschien kom je er tijdens je studie achter dat je dominee wilt worden. Of je gaat de nieuwe route religie en samenleving volgen, en je maakt verbinding tussen theologie en maatschappelijke vragen. Dat doe je in de modules: zingeving en filosofie, digitale samenleving, politiek en recht en organisatiekunde en leiderschap.

Daarbij richten we ons op kennis van alle dingen door Jezus Christus. Ons hart en onze blik zijn gericht op Gods koninkrijk. We voelen ons verbonden met de cultuur en dragen bij aan de bezinning op christen-zijn in allerlei verbanden van de maatschappij. De Theologische Universiteit Kampen verbindt Bijbel en leven.

Ontdek de theoloog in jezelf

Wil jij van betekenis zijn voor de mensen om je heen? Dan schuilt er misschien wel een theoloog in jou! Begin je ontdekkingsreis: vraag informatie aan en bezoek een open dag. Iedere donderdag kan je online meelopen met een collegedag. Meld je snel aan via kennismaken@tukampen.nl