Herman Bavinck’s Gereformeerde Ethiek – Internationale conferentie

19-20 September 2019

 Het Neo-Calvinism Research Institute (NRI) van de TU Kampen organiseert een internationale tweedaagse conferentie op donderdag 19 en vrijdag 20 September 2019. Voorafgaand aan deze conferentie verzorgt theoloog dr. Craig Bartholomew de Bavinck Lecture op woensdagavond 18 September. Meer informatie en aanmelden


Nieuw! Master spiritualiteit

Beoogde startdatum: september 2020

In samenwerking met de vernieuwingsbewegingen Contemplatio (Jos Douma) en New Wine ontwikkelt de Theologische Universiteit Kampen een eenjarige mastervariant spiritualiteit. Wij zijn ervan overtuigd dat aandacht voor christelijke spiritualiteit vandaag van levensbelang is voor kerk en samenleving en geven dit vorm in een nieuwe masteropleiding.  Lees meer>>


Opening academisch jaar en afscheid Ad van der Dussen

Donderdag 5 September 2019

De opening van het academisch jaar 2019-2020 zal plaatsvinden op donderdag 5 september 2019. De openingsrede wordt verzorgd door Ad van der Dussen die afscheid neemt wegens emeritering als docent systematische theologie voor de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding en aan de Theologische Universiteit Kampen.De titel van zijn rede is: Vrees en beven.

Een pleidooi voor eerbied en ontzag in kerk en theologie

Van harte welkom om 15:00 in de Nieuwe Kerk, Broederweg 34 Kampen.


Eredoctoraten aan TU Kampen

Vrijdag 6 december 2019

Ter gelegenheid van het aanstaande lustrum in december zal de Theologische Universiteit twee eredoctoraten verlenen. Eredoctoraten worden verleend vanwege bijzondere verdiensten voor de theologie, kerk of samenleving. Er wordt een eredoctoraat verleend aan drs. Henk de Jong en prof.dr. Richard Mouw.  De eredoctoraten worden uitgereikt op 6 december aanstaande tijdens de viering van de 165e Dies Natalis van de universiteit. Lees meer>>

 AGENDA