Studiedag Theologie van het Nieuwe Testament

Vrijdag 21 juni 2019

Eind mei verscheen: In Theologie van het Nieuwe Testament in twintig thema’s.   Tijdens de studiedag “De impact van het evangelie” reflecteren we – na een introductie door de redacteuren en de presentatie van het boek – op de relevantie van deze nieuwtestamentische theologie: wat is de waarde van dit handboek voor de wetenschappelijke vorming van theologen, en hoe is het bruikbaar in de pastorie, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van een preek? Meer info en aanmelden


Symposium Dynamics in the international reception of the Reformation

Donderdag 27 juni 2019

Dit symposium wordt georganiseerd door Sabine Hiebsch (Kooiman-Boendermaker Leerstoel voor Luther en de geschiedenis van het Nederlandse lutheranisme (TU Kampen) en Eveline van Staalduine-Sulman (leerstoel voor de receptiegeschiedenis van de Hebreeuwse Bijbel in de Oudheid) (VU). Lees meer


Inauguratie Hans Schaeffer hoogleraar Praktische Theologie

Vrijdag 28 juni 2019

Het College van Bestuur van de Theologische Universiteit Kampen benoemt dr. J.H.F. (Hans) Schaeffer tot hoogleraar op de leerstoel Praktische Theologie met bijzondere aandacht voor praktische ecclesiologie (gemeenteopbouw) en liturgiek. Voorafgaande aan de inauguratie van Hans Schaeffer – namens de TU als onderzoeker verbonden aan het Praktijkcentrum – organiseert het Praktijkcentrum een mini-symposium Liturgie in praktijk. We nodigen u uit om in twee workshoprondes te doordenken en ervaren hoe liturgische praktijken een rol spelen in verschillende velden van gemeentezijn:

https://www.praktijkcentrum.org/liturgie-in-praktijk/

Lees verder>>


The Reformed Theology and Spirituality of Music: From the Reformation to the Present

Call for papers voor 15 augustus 2019


Kijk hier voor meer informatie.AGENDA