EmailTwitterFacebookLinkedInGoogle Plus One


SPEEDDATE 29 MAART

Vacante gemeente ontmoet TU-kandidaat

Ook dit jaar organiseert Steunpunt Kerkenwerk, samen met de Theologische Universiteit Kampen, weer een ontmoeting tussen TU-kandidaten en vacante gemeenten.
Deze zogenoemde ‘speeddate’ vindt plaats op woensdag 29 maart 2017 in de Theologische Universiteit te Kampen. Meer informatie via Steunpunt Kerkenwerk


BAVINCKLECTURE

29 mei 2017 19:30 AULA TU

Hans Boersma, hoogleraar aan Regent College, Vancouver, geeft een lezing over “Zegen en glorie: Abraham Kuyper over de “gelukzalige aanschouwing”. Deze lezing is de derde editie van de Herman Bavinck Lecture lezingenserie.Van harte welkom!19.30u, Aula Theologische Universiteit.


ONDERWIJSSPECIAL TU

Binnenkort verkrijgbaar


Het volgende TU magazine staat helemaal in het teken van onderwijs. Welke opleidingen heeft de TU, hoe ziet het studentenleven eruit en wat zijn de beroepspersectieven? Wilt u een magazine aanvragen? Mail naar pr@tukampen.nl


INTERIM RAAD VAN TOEZICHT AANGESTELD

Het moderamen van de Generale Synode van de GKv heeft vijf personen benoemd:

Leo Dijkema, Leen Hordijk, Simon van der Lugt, Arie de Snoo en Jan Westert. De interim Raad van Toezicht zal functioneren als aanspreekpunt voor de synode als het gaat om de rapporten die op de agenda staan. Ook zal deze interim Raad van Toezicht in de komende maanden leden werven voor een nieuw te benoemen Raad van Toezicht.

Hier leest u het nieuwsbericht van de Generale Synode van de Gkv.


BEST-CONFERENTIE OVER
HET VERBOND

30 & 31 maart 2017

 De onderzoeksgroep BEST van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen organiseren een internationale conferentie te Apeldoorn met als thema: verbondstheologie.

Lees meer...
             


 

AGENDA

TU Bezinningsreeks