TU Kampen
verbindt Bijbel en leven

Denk jij na over theologische en maatschappelijke vragen? Over de zin van het leven en over de leefwereld van mensen?
Tijdens de Bachelor theologie aan de Theologische Universiteit Kampen begeleiden wij je bij het ontdekken wat je roeping is als christen in de samenleving. Misschien kom je er tijdens je studie achter dat je dominee wilt worden. Of je gaat de nieuwe route religie en samenleving volgen, en je maakt verbinding tussen theologie en maatschappelijke vragen. Dat doe je in de modules: zingeving en filosofie, digitale samenleving, politiek en recht en organisatiekunde en leiderschap.

Daarbij richten we ons op kennis van alle dingen door Jezus Christus. Ons hart en onze blik zijn gericht op Gods koninkrijk. We voelen ons verbonden met de cultuur en dragen bij aan de bezinning op christen-zijn in allerlei verbanden van de maatschappij. De Theologische Universiteit Kampen verbindt Bijbel en leven.

Ontdek de theoloog in jezelf

Begin je ontdekkingsreis en meld je aan voor een van onze meeloopdagen. Plan deze in wanneer het jou uitkomt via kennismaken@tukampen.nl Zoals het nu lijkt start de Bachelor Theologie in 2022 in Utrecht. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang, we houden je op de hoogte.