TU Kampen
English  /  Nederlands
blauw2
U bent nu hier: Home > Over Ons

Over Ons

De Theologische Universiteit is verbonden aan de Gereformeerde Kerken in Nederland als wetenschappelijk theologische instelling die werkt vanuit de gereformeerde geloofsovertuiging in dienst van het evangelie van Jezus Christus (zie verder onze missie en visie).

Onderwijs
De Theologische Universiteit wil studenten wetenschappelijk opleiden in de theologie. Naast een bachelor opleiding worden er twee master-opleidingen aangeboden. De driejarige master leidt op tot predikant in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). De éénjarige algemene master is gericht op de wetenschappelijke beoefening van de theologie met een afstudeerrichting naar keuze (zie verder Onderwijs).

Onderzoek

Naast de wetenschappelijke opleiding wordt ook gericht wetenschappelijk onderzoek verricht (zie verder Onderzoek).


Kennisuitwisseling
In het kader van kennisuitwisseling richt AKZ+ zich op cursussen voor geïnteresseerden in theologie. PEP richt zich op de voortgezette educatie van predikanten. Daarnaast worden op verzoek adviezen en diensten aan gemeenten, kerken en predikanten verstrekt (zie verder Kennisuitwisseling).

Prestatieafspraken 2012-2015
In opdracht van het Ministerie van OCW heeft de TU Kampen in 2012 een rapport opgesteld met prestatieafspraken voor de periode 2012-2015. De reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek heeft het voorstel van de TU Kampen als realistisch, merendeels ambitieus en uitvoerbaar beoordeeld. Op de pagina prestatieafspraak 2012-2015 vindt u het integrale voorstel van de TU Kampen en het aanvaarde advies van de reviewcommissie.

Broederweg 15, 8261 GS Kampen / t (038) 4471710 / f (038) 44 71711 / info[at]tukampen.nl
Copyright 2012. All rights reserved. Disclaimer.
facebook    twitter