TU Kampen
English  /  Nederlands
TU-Kampen-webbanner-schooldag2
U bent nu hier: Home > Onderwijs > Master Predikant

Master Predikant

Je kiest voor de driejarige predikantsmaster in Kampen wanneer je graag predikant wilt worden binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Maar dat is in de praktijk niet het enige motief van studenten. Je kunt ook je voordeel willen doen met de theologische verdieping die deze master biedt en te zijner tijd op een andere manier je kennis en competenties inzetten.
 
Kern van de missie
Met veel inzet, geloof en financiële offers hebben onze voorouders in 1854 in Kampen een theologische school gesticht. Omdat zij vonden dat de kerken gediend moesten worden door goed opgeleide predikanten. Dat is nog steeds de kern van onze missie.
 
Onderwijs en onderzoek op niveau
De Theologische Universiteit Kampen is meer dan een praktische beroepsopleiding. Studenten die wij opleiden tot predikant moeten beschikken over een academisch denk- en werkniveau wanneer zij de gemeente ingaan. We laten je daarom in deze driejarige masteropleiding ervaring opdoen met het doen van een stukje wetenschappelijk theologisch onderzoek. Op beide terreinen – theologisch onderwijs en onderzoek – heeft de Theologische Universiteit in Kampen een goede reputatie opgebouwd. Daar zijn we zuinig op.
 

 

Overzicht masteropleiding

 

Vanaf 2013 is de hele master vernieuwd. De vernieuwde master bouwt voort op de met de bachelor ingezette veranderingen. De master is thematisch opgezet, de verschillende disciplines worden geïntegreerd aangeboden. Er is een bijzondere uitwisseling van theorie en praktijk doordat studenten al vanaf de eerste periode stage-activiteiten doen. De opleiding heeft in het tweede jaar de mogelijkheid om 45 ECTS naar keuze in te vullen met een specialisatie. Dit kan ook in het buitenland. De specialisatie wordt afgerond met een onderzoek en een scriptie. In het derde jaar gaat de student gedurende 1 periode voltijds op stage en rondt hij/zij de opleiding af met een afstudeerwerkstuk.
De master kent 5 rode draden die door de gehele opleiding lopen:

  • Het vormen van aanstaande predikanten tot hermeneut
  • Doorgaande inbedding in omgang met de Schrift, Vertolken vanuit de Bron
  • Onafgebroken aandacht voor verkondiging (theorie, praktijk, vaardigheden) als hoofdtaak Doorgaande praktijklijn  met daarbij:
  • Blijvende persoonlijke vorming en begeleiding

 

Hermeneut
Predikanten moeten als dienaars van Gods Woord tegenwoordig vooral ‘hermeneut’ zijn: het evangelie betrouwbaar, adequaat, trefzeker en wervend kunnen vertolken in de context van vandaag en de context binnen en buiten de kerk en het leven van mensen kunnen duiden in het licht van dat evangelie.

Deze taak gaat niet buiten hun eigen persoon om. Zij moeten zelf door dit evangelie gestempeld zijn, zich tegelijk voluit kunnen bewegen als mensen van hun eigen context en het evangelie dat zij vertolken ook metterdaad voorleven. Dit vraagt op opleidingsniveau om gelijktijdige betrokkenheid op Gods Woord en de eigen context en om geestelijke vorming.
 
 
Hieronder staan de indelingen van de verschillende jaren van de masteropleiding. De indelingen van jaar 2 en jaar 3 zijn nog onder constructie. Hieronder staan alvast wel de voorlopige versies. 
Klik op de afbeeldingen om te vergroten.
 
Jaar 1
Master jaar 1
 
Jaar 2
master jaar 2
 
Jaar 3
Master jaar 3
 
Toelating en inschrijving
Om te worden toegelaten tot de Master Predikant dient de student in bezit te zijn van een van de volgende diploma's of getuigschriften:

  • een bachelordiploma Theologie van de Theologische Universiteit Kampen met daarin de minor predikant
  • een bachelordiploma Theologie van een andere universiteit; in dat geval wordt door de examencommissie een pakketvergelijking en eventueel een schakelpakket vastgesteld.

Klik hier om te lezen hoe je je kunt inschrijven.

Broederweg 15, 8261 GS Kampen / t (038) 4471710 / f (038) 44 71711 / info[at]tukampen.nl
Copyright 2012. All rights reserved. Disclaimer.
facebook    twitter