TU Kampen
English  /  Nederlands
TU-Kampen-webbanner-schooldag2
U bent nu hier: Home > Onderwijs > Bachelor Theologie

Bachelor Theologie
De opleiding tot bachelor in de theologie aan de Theologische Universiteit Kampen heeft een eigen, gereformeerde identiteit. Dat wil zeggen dat theologie aan de TUK zich richt op God zelf, zoals Hij zich heeft geopenbaard in de Bijbel en in de schepping. Ook de kerk en de geschapen werkelijkheid zijn onderwerp van onderzoek en onderwijs, voor zover ze verbonden zijn aan de kennis van God en voor zover van belang voor de praktische rol van theologie in de kerk en in de samenleving.

Kenmerken
Belangrijke kenmerken van het onderwijs en onderzoek in theologie aan de TUK zijn:

  • Het onderwijs en onderzoek in theologie staan in het kader van een levende relatie met God. Alle kennis wordt verbonden aan de kennis van God. Het kennen van God is ook relationeel en spiritueel. Tijdens de opleiding wordt er dan ook zowel aandacht besteed aan kennis van de diverse wetenschappelijke disciplines van de theologie als aan spirituele en persoonlijke vorming in de relatie met God en met elkaar.
  • Theologie vraagt om een uitdrukkelijk luisteren naar de Bijbel. De Bijbel is als openbaring van God onmisbaar voor het kennen van God en voor een aan God verbonden wijze van kennen van realiteiten uit kerk en schepping. Voor alle vakken geldt dat de verbinding met de Bijbel doorslaggevend is. In de leerlijn Luisteren naar het Woord wordt geoefend in de omgang met de Bijbel.
  • Theologie staat in de directe context van het leven van de gemeente zoals deze bestaat in de wereld. De verbinding van de opleiding met de context van de gemeente is sterk aanwezig en komt o.a. naar voren in keuze van onderwerpen, literatuur en opdrachten.

 

Verbinding Bijbel en Leven

In de bacheloropleiding staat de verbinding tussen Bijbel en Leven centraal. Dat betekent dat de bestudering en uitleg van de Bijbel steeds in verband gebracht worden met de taken van de kerk in de actuele context.

De taken van de kerk in de actuele context en tijd groeperen we binnen de bacheloropleiding rondom vier spitsen.

De taken van de kerk hebben te maken met: Dienst aan het evangelie, verkondigen en leren; Omgaan met God en zijn Woord, prijzen van God, liefhebben en gehoorzamen van God; Samenleven in onderling liefdebetoon; Samenleven in liefdebetoon ten opzichte van de wereld.

In de bacheloropleiding worden thema's binnen deze spitsen behandeld in de integratieonderdelen van de vakken.
 

Overzicht bacheloropleiding
Klik op de thumbnails hieronder voor een schematisch overzicht van bachelor 1, 2 en 3.

schematisch overzicht bachelor 1 

schematisch overzicht bachelor 2 

schematisch overzicht bachelor 3

Toelating en inschrijving
Om te worden toegelaten tot de bachelor Theologie dient de student in bezit te zijn van een van de
volgende diploma's of getuigschriften:

  • Een VWO-diploma
  • Een HBO-propedeuse. Aspirant-studenten die tot de opleiding toegelaten willen worden met een HBO-propedeuse dienen bij de toelatingscommissie een beschikking aan te vragen op basis waarvan zij toelaatbaar zijn tot de bachelor. 

Klik hier om te lezen hoe je je kunt inschrijven.

Meer informatie?
Wil je graag meer informatie over de bachelor Theologie? Wil je een open dag bezoeken? Een dagje meelopen? Neem contact op met de onderwijscoördinator: Mw. Elizabeth Blokland eblokland[at]tukampen.nl of bekijk eerst onze Studiegids.

Broederweg 15, 8261 GS Kampen / t (038) 4471710 / f (038) 44 71711 / info[at]tukampen.nl
Copyright 2012. All rights reserved. Disclaimer.
facebook    twitter